Metody konzervativní

 

ČPS

Časovaný pohlavní styk – na základě ultrazvukového vyšetření, zvolí lékař nejvhodnější termín k početí.

I.U.I.

Intrauterinní inseminace. Jedná se o přímé zavedení živného roztoku se spermiemi, do dutiny děložní, pomocí tenkého katétru. Výkon se provádí v ambulanci. Tento ambulantně prováděný výkon se skládá ze dvou kroků:

 1. odebraný vzorek spermatu je zpracován (doba trvání zpracování cca 2 hodiny) v laboratoři a připraven do stříkačky s katétrem, k použití
 2. spermie jsou katétrem zavedeny hrdlem děložním do dutiny děložní

K oplodnění se používají spermie partnera (AIH – artificial insemination by husband), jehož spermiogram dosahuje alespoň hraničních hodnot, nebo se případně využívají spermie anonymního dárce (AID – artificial insemination by donor).

Metody asistované reprodukce = mimotělní oplodnění

Mimotělní oplodnění se skládá z pěti základních kroků:

 1. stimulace vaječníků k tvorbě více zralých vajíček
 2. odběr vajíček na operačním sále
 3. mimotělní oplodnění vajíček v laboratoři; kultivace embryí
 4. embryotransfer
 5. hormonální podpora

Mimotělní oplodnění je jedinou možností otěhotnění ženy s chybějícími nebo nenapravitelně poškozenými vejcovody. Tuto metodu je možné použít i při snížené plodnosti muže, při endometrióze, imunologicky podmíněné sterilitě či při neplodnosti tzv. idiopatické (z neznámé příčiny), kdy při klasických vyšetřeních nenalézáme žádné zjevné příčiny neplodnosti. Mimotělní oplodnění je podmínkou k provedení PGT (preimplantační genetické testování) i u fertilních párů s genetickou zátěží.
Následující informace Vám poskytne základní přehled o tomto léčebném postupu.

Ke zdárnému získání a fertilizaci (oplození) vajíček je nezbytné, aby jich ve vaječníku byl připraven k ovulaci (uvolnění) větší počet. Proto se různými hormonálními preparáty navozuje tzv. řízená hyperstimulace vaječníku. Po podání těchto léků se ve vaječnících vyvíjí větší počet folikulů (váčků obsahujících vajíčka). O začátku stimulace i délce podávání preparátů rozhoduje lékař na základě individuální reakce pacientky.
Reakce na stimulaci se sleduje jednak kontrolou hormonálních hladin v krvi, jednak opakovaným ultrazvukovým vyšetřením.

Vajíčka se získávají transvaginální punkcí (přes poševní stěnu) pod kontrolou ultrazvuku. Tento výkon se obvykle provádí v krátkodobé celkové anestezii nebo v analgosedaci.

Zatímco jsou ve specializované IVF laboratoři získaná vajíčka umístěna do kultivačního boxu ve vhodném růstovém roztoku, je vyšetřen a zpracován vzorek spermatu partnera. Po přidání spermií k vajíčkům dojde k jejich oplodnění. Stejně jako v přirozeném stavu se zde uplatní přirozený výběr, pouze některá vajíčka se oplodní a z nich zase jen některá pokračují v dalším vývoji a v buněčném dělení.

Přenos (transfer) embryí do dělohy je nebolestivý výkon, který nevyžaduje anestézii. Provádí se velmi tenkým katetrem zavedeným děložním hrdlem do děložní dutiny, podle stupně vývoje embryí obvykle za 48-120 hodin po odběru vajíček. Standardně se transferují jedno až dvě embrya – o počtu rozhoduje gynekolog s embryologem na základě posouzení vývoje embryí, věku a zdravotním stavu pacientky a průběhu předchozí léčby. Přitom je respektováno přání léčeného páru.

Všechna další zdárně se vyvíjející nadpočetná embrya jsou se souhlasem léčeného páru zamrazena (kryokonzervována) a přenášena v dalších léčebných cyklech.

Po transferu jsou podávány léky k podpoře počínajícího těhotenství. Nedostaví-li se menstruační krvácení do 20. dne po odběru vajíček, je velmi pravděpodobné, že se jedná o těhotenství.

Všechny léčebné procedury tohoto programu se provádějí ambulantně, bez hospitalizace.

V průběhu léčby mohou nastat komplikace vedoucí k přerušení léčebného cyklu. Léčebný cyklus se přerušuje v těchto případech:

 • při nedostatečné nebo naopak nadměrné odpovědi na hormonální stimulaci vaječníku
 • při zjištěné předčasné ovulaci (tj. předčasném uvolnění vajíček)
 • nepodaří-li se získat při odběru ani jedno vajíčko
 • nepodaří-li se získat spermie pro oplození vajíček
 • nedojde-li k oplození vajíček
 • při abnormálním vývoji embryí
 • při event. náhlé a aktuálně neřešitelné přístrojové poruše v IVF laboratoři

V průběhu léčebného programu může dojít ke komplikacím, které mohou i vážně ohrozit zdravotní stav a vyžádat si léčebnou intervenci i hospitalizaci. Jde především o:

 • nadměrnou reakci organismu na hormonální stimulaci vaječníku (tzv. ovariální hyperstimulační syndrom OHSS)
 • možnost poranění a krvácení nebo rozvoje zánětu při odběru vajíček nebo při zavedení zárodků do dělohy
 • možnost vzniku mimoděložního těhotenství.

Dojde-li k těhotenství, může toto stejně jako po přirozeném otěhotnění skončit potratem, mimoděložním těhotenstvím, odumřením plodu či porodem plodu s vrozenou vývojovou vadou.

V důsledku léčby metodou IVF je vyšší pravděpodobnost vícečetného těhotenství. Vícečetné těhotenství nelze vyloučit ani po přenosu jednoho embrya do dělohy.

Těhotenství po IVF je většinou hodnoceno jako rizikové.

Asistované oplození (tj. intracytoplasmatická injekce spermie — ICSI)
Při ICSI je vybrána jedna spermie a ta je pomocí ostré kapiláry vpravena přímo do vajíčka. ICSI zvyšuje pravděpodobnost oplození vajíček. Užívá se proto při výrazně zhoršeném spermiogramu partnera a v případech, kdy se v předchozím léčebném cyklu při oplodnění vajíček běžnou cestou objevily problémy nebo k jejich oplození vůbec nedošlo.

V některých případech je porucha plodnosti muže způsobena změnami na mužskému chromozomu. Ani případné negativní genetické vyšetření nevylučuje možnost přenosu geneticky podmíněné neplodnosti na následnou generaci mužských potomků.

Asistovaný hatching (AH)
Embryo se do určité velikosti vyvíjí pod pevným obalem – zonou pellucidou (ZP). Jestliže má dojít k těhotenství, musí embryo po přenosu do dělohy tento obal opustit. Podstatou asistovaného hatchingu je vytvoření otvoru v ZP embrya před jeho přenosem do dělohy. Použití této metody zvyšuje pravděpodobnost vzniku těhotenství.
O tom, zda bude tato metoda provedena, rozhoduje embryolog na základě posouzení vývoje embryí a souhlasu léčeného páru.

Prodloužená kultivace embryí
Při standardním provedení mimotělního oplodnění jsou embrya přenášena do dělohy za 48 hodin po odběru a oplození vajíček. Použitím speciálních kultivačních roztoků je možno prodloužit kultivaci embryí až na 120 hodin (5 dní po odběru a oplození). Výhodou tohoto postupu je možnost výběru optimálního dne pro přenos, čímž se zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění. Určení optimálního dne pro přenos embryí je zcela individuální a může se při opakování IVF cyklu lišit.

Mražení (kryokonzervace) embryí a reprodukčních buněk
Kryokonzervace je proces umožňující uchovat spermie, vajíčka nebo embrya ve zmrazeném stavu pro pozdější užití. Jsou-li k dispozici kvalitní embrya, která nebyla transferována ve stimulovaném cyklu, mohou být po kryokonzervaci použita v následujících léčebných cyklech. Abnormální embrya mražena být nemohou. I přes standardizaci postupů ne všechna embrya proces zmrazení a rozmrazení přežijí v takovém stavu, aby mohla být po rozmrazení transferována. Kryokonzervace může být provedena pomalým mražením nebo vitrifikací. Vitrifikace je nejpoužívanějšíí metoda pro kryokonzervaci embryí nebo oocytů. Je založena na principu ultra rychlého zmražení materiálu na speciálních nosičích.V jedné zamražené dávce (na 1 nosiči) mohou být 1-2 embrya.

EmbryoGlue
Embryo glue je médium speciálně navržené pro podporu uchycení embrya na děložní sliznici. Obsahuje vysokou koncentraci hyaluronanu a další látky napodobující přirozené prostředí v děloze, které usnadňuje implantaci. Embryo vybrané pro transfer je do tohoto média přemístěno před vlastním embryotransferem.

Fertile Plus – separační metoda pro výběr spermií před ICSI/IVF
Metoda separace spermií pomocí fluidního čipu Fertile Plus je založena na bariérovém průchodu spermií přes mikroporézní memránu, která imituje prostředí vejcovodu při přirozeném početí. Čip neobsahuje žádné chemické látky a takto vybrané spermie vykazují lepší morfologické vlastnosti a větší životaschopnost.

Preimplantační genetické testování PGT
Preimlatační genetické testování (PGT) je soubor metod, které umožňují geneticky vyšetřit chromozomy u odebraných buněk embrya během kultivace in vitro, ještě před jeho transferem do dělohy pacientky. Vyšetření PGT je indikováno lékařem (genetikem) na základě vyhodnocení rizikových faktorů páru (věk pacientky, opakované selhání implantace embryí v předchozích pokusech IVF, výskyt geneticky vázané choroby v rodině, výskyt geneticky poškozeného plodu v předchozí graviditě, opakované časné potraty atd.). Primárně se odebírají buňky trofektodermu biopsií. Biopsie je odběr několika buněk z vyvíjejícího se embrya 5-6 dnů po oplození. Provádí se mikromanipulační technikou s pomocí laseru. Odebrané buňky jsou odeslány do genetické laboratoře pro vlastní genetické vyšetření. Po dobu genetické analýzy jsou embrya zamražena a uchována v IVF laboratoři.

Nativní IVF cyklus / minimální stimulace
Nativní cyklus asistované reprodukce je bez hormonální stimulace vaječníků nebo s minimální stimulací za použití antiestrogenů. Odběr jednoho nebo dvou vajíček z nativního cyklu se provádí bez celkové narkózy. Nativní IVF nabízíme ženám, které nemají vyhaslou funkci vaječníků a přitom mají vyčerpané cykly hrazené pojišťovnou nebo jsou starší 39 let. Maximální počet nativních cyklů, které provádíme jedné ženě, je limitován šesti.