Umístění ambulance
4. poschodí

Ambulance
4. poschodí: 296 511 478

Vedoucí pracoviště
MUDr. Barbara Trnková
klinický imunolog

Objednání

Na imunologické vyšetření, na telefonickou nebo osobní konzultace s MUDr. Trnkovou.

Tel.: 296 511 478 *
Pondělí – pátek: 12.00 – 14.30 hodin
* V případě, že se nemůžete dovolat na uvedené telefonní číslo, využijte e-mail: ori@upmd.eu (budeme Vás následně kontaktovat – uveďte Vaše telefonní číslo, popř. číslo pojištěnce)

Ambulance reprodukční imunologie
Konzultace s MUDr. Trnkovou jen po předchozím objednání.
Tel.: 296 511 478
Pondělí: 07.15 – 11.00 hodin

Laboratoř reprodukční imunologie
Pondělí – pátek: 07.00 – 15.30 hod.
Umístění: 6. patro – tel.: 296 511 388 (393)
Umístění: 5. patro – tel.: 296 511 582 (589)

Profil pracoviště

Pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě se zabývá imunologickypodmíněnými poruchami plodnosti, opakovanými výsevy genitálního oparu, recidivujícími gynekologickými a urologickými záněty.

Co se u nás vyšetřuje

Pracoviště reprodukční imunologie v rámci poruchy plodnosti vyšetřuje ambulantně oba partnery. Při prvním vyšetření je základním bodem anamnéza: lékař se informuje o případné genetické zátěži a poruchách imunity u rodinných příslušníků, o celkovém zdravotním stavu partnerů, o povaze a trvání potíží s plodností, o výsledcích dosud provedených vyšetření a o dosavadní léčbě.

Následuje komplexní laboratorní vyšetření s cílem stanovit a průběžně upřesňovat diagnozu imunologického onemocnění. Na základě anamnézy a výsledku laboratorního vyšetření, lékař vydá závěrečnou zprávu s dalším postupem vyšetření nebo s doporučením vhodného léčebného postupu.

Informace pro pacienty

Vážení pacienti,
před plánovaným specializovaným imunologickým vyšetřením prosíme o pečlivé vyplnění dotazníku pro zkvalitnění a urychlení rozborů anamnestických údajů pro konzultaci s kvalifikovaným odborníkem. Děkujeme.

Nejčastější dotazy pacientů

Jak probíhá imunologické vyšetření u vás na oddělení?

Nový pár/pacient:

 1. Příchod do ÚPMD v 7:15 hodin – na začátku si založte údaje do NISu v kartotéce (otevřena od 7:00 hodin). Připravte kartičku pojištění.
 2. Ambulance reprodukční imunologie 4. patro, dveře č. 478 (vlevo na ochozu) – Pondělí – odběrový box 1, 5. patro.
 3. Odběrový box 5. patro – po registraci na oddělení jděte na odběry. Přihlaste se odběrové sestře, předejte žádanky a štítky, ranní moč. Muži počkají v kulatém vestibulu na vyzvání k speciálnímu odběru (ejakulát).
 4. Rozpis anamnézy s odborníkem – po odběrech se vraťte zpátky do ambulance. Přineste vyplněné dotazníky (upmd.eu – Specializovaná centra – Centrum pro léčbu neplodnosti – Oddělení reprodukční imunologie – Informace pro pacienty).

Kontrola:

 1. Příchod do ÚPMD v 7:30 hodin – do kartotéky nemusíte.
 2. Ambulance reprodukční imunologie 4. patro, dveře č. 478 – registrace pacientů na oddělení v 7:30 hodin (pondělí – 5. patro, odběrový box č. 1).
 3. Odběrový box č. 2, 5. patro – po registraci na oddělení jděte na odběry. Přihlaste se odběrové sestře, předejte žádanky a štítky, ranní moč. Muži počkají v kulatém vestibulu na vyzvání k speciálnímu odběru (ejakulát).
 4. Doplnění anamnézy s odborníkem – po odběrech se vraťte zpátky do ambulance.

Gravidní:

 1. Příchod do ÚPMD v 7:30 hodin – do kartotéky nemusíte. Vyvolané přednostně!
 2. Ambulance reprodukční imunologie 4. patro, dveře č. 478 – registrace pacientů na oddělení v 7:30 hodin (pondělí – 5. patro, odběrový box č. 1).
 3. Odběrový box č.2, 5. patro – po registraci na oddělení jděte na odběry. Přihlaste se odběrové sestře, předejte žádanky a štítky.
 4. Doplnění anamnézy s odborníkem – po odběrech se vraťte zpátky do ambulance.

Kolik času trvá imunologické vyšetření?

Imunologické vyšetření trvá cca 2-4 hodiny.

Na vyšetření musíme přijít oba dva?

Ano. Při vstupním vyšetření páru jsou vyšetření oba partneři, aby byly, co nejpodrobněji, odhaleny příčiny neplodnosti a následně úspěšně indikována léčba.

Kontrolní vyšetření páru bude probíhat dle individuálních požadavků MUDr. Trnkové.

Podle doporučení indikujícího lékaře může být samostatně vyšetřen/a muž nebo žena.

Vyšetřujete gravidní pacientky?

Ano. Dle indikace ošetřujícího lékaře.

Kde jsou odběrové místnosti?

Po registrace pacientů v ambulanci na Oddělení reprodukční imunologie, následují odběry krve a ejakulátu ve speciálně určených na to prostorech. Odběrové místnosti máme v 5. patře.

Odběr krve:

 • Výtahem od kartotéky se dostanete do 4. patra. Vystoupíte a zahněte doprava. Dojdete na konec chodby a po schodech (vpravo) vyjdete do 5. patra.
 • Po hlavním schodišti vyjdete do 4. patra, zahněte vlevo a jdete chodbou až na konec. Uvidíte vpravo schody, po kterých se dostanete do odběrového boxu 5.patro.

Odběrový box č.2, 5. patro: uvidíte kulatý vestibul, jdete vpravo, po schodech dolů a vpravo bude odběrová místnost. Přihlaste se odběrové sestře, předejte žádanky a štítky.

Odběr ejakulátu: Muži se posadí v kulatém vestibulu 5. patro odběrový box a počkají na vyzvání k odběru. Předat žádanku na vyšetření spermiogramu kvalifikovanému pracovníkovi ORI a řídit se jeho pokyny.

Odevzdání ranní moče: moč přebírá odběrová sestra (5. patro odběrový box).

Jaké odběry nás čekají? Máte určenou speciální přípravu před odběrem?

Žena i muž absolvují odběr krve: odběr venózní krve.

Před odběrem krve doporučujeme:

 • den předem vynechejte tučná jídla a alkohol;
 • odběry doporučujeme na lačno (tzn. 12 hodin před odběrem nejíst), ale pokud Vám bude ráno nevolno – můžete se lehce nasnídat;
 • v den odběru ráno je vhodné vypít alespoň ¼ l vody;
 • vynechejte po ránu kávu a mléčné výrobky;
 • užíváte-li MEDROL nebo PREDNISON – je nutná před odběry konzultace s MUDr. Trnkovou;
 • pokud berete antibiotika – vyšetřujeme 3 týdny po dobrání léků;

Muž má samoodběr spermatu: získává se masturbací, a to v naší příslušné odběrové místnosti (do odběrové místnosti, dle domluvy mezi sebou, partneři můžou jít spolu).

Mužům před odběrem ejakulátu doporučujeme:

 • dodržet 2-5, ideálně 4 dny sexuální abstinenci (méně než 2 dny – malý objem ejakulátu; více než 5 dní – větší množství leukocytů a nepohyblivých spermií);
 • nejedná se pouze o sexuální aktivitu páru, ale i jednotlivce;

Odběr ranní moče – pouze u muže (ženy jen po domluvě), k zamezení zkreslení nálezu dodržujte tyto pokyny:

 • Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
 • Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
 • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
 • K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař/sestra na oddělení nebo můžete zakoupit v lékárně. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku (šroubovací žlutý uzávěrem). Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek!
 • Při manipulaci se zkumavkou odkládejte víčko tak, aby nebylo kontaminováno okolím;
 • pro vyšetření nepoužívejte lahvičky od léků ani jiné skleněné či plastové lahvičky z domácnosti, mohou být kontaminované a znehodnotit tak vaše vyšetření.
 • Objem vzorku moče má být asi 10 ml.
 • U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.

Poznámka: žádné gynekologické vyšetření mít nebudete; menstruace neovlivňuje imunologické vyšetření.

Partner má vyšetření ejakulátu, proč musí zase na odběry u vás?

Součástí vstupního vyšetření muže na Oddělení reprodukční imunologie ÚPMD je stanovení spermiogramu. Taky využíváme sperma partnera jako antigen pro leukocyty ženy – pro posouzení aktivace buněčné složky imunity a následné produkce MIF (crossmatch test mezi partnery). Vzorek ejakulátu nelze rozdělit na dvě vyšetření – podle správného operačního postupu metody zpracováváme celý objem ejakulátu.

Jsou vyšetření zpoplatněna?

Jste-li pojištěni v ČR a máte Doporučení od vašeho ošetřujícího lékaře jsou vyšetření plně hrazena pojišťovnou.

Doporučení vyplňuje obvykle gynekolog. Vyplnit doporučení může taky i praktický lékař, genetik, urolog, alergolog a jiný lékař. Důležité je aby bylo uvedeno na žádance IČP lékaře a datum vystavení žádanky (žádanka je platná 1 rok od vystavení).

Za jak dlouho dostaneme výsledky?

Výsledky dostanete za měsíc až měsíc a půl, a to poštou na Vámi uvedenou adresu. Pokud máte doporučení od lékaře z ÚPMD, tak výsledky zakládáme do karty ženy. Po dohodě je možné vyzvednout výsledky osobně.

Dostali jsme výsledky z imunologického vyšetření a závěrečnou zprávu od lékaře. Ale bohužel nerozumíme těm výsledkům, jak máme postupovat?

Výsledky laboratorního vyšetření a závěrečná zpráva od MUDr. Trnkové jsou určeny především lékaři. Objednejte se ke svému lékaři (od kterého jste dostali doporučení na imunologické vyšetření) a zkonzultujte s ním výsledky a hodnocení imunologa. Postupujte dle pokynů vašeho ošetřujícího lékaře.

Pokud vám nestačí komentář vašeho ošetřujícího lékaře, prosíme, volejte 296 511 388 – objednáme vás na konzultaci s MUDr. Trnkovou.