Umístění
1. poschodí (za gyn. ambulancemi)

Inspekce sester
296 511 365

Návštevní hodiny
denně 13.00 – 19.00

Vedoucí lékař
MUDr. Jitka Klikarová

Zástupce vedoucího lékaře
MUDr. Michal Emingr

Konzultant
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

Konzultant
MUDr. Petr Šafář, CSc.

Staniční sestra
Mgr. Veronika Škopková

Profil pracoviště

Gynekologické oddělení G3 disponuje 24 lůžky. Pokoje jsou standardní 1 – 4 lůžkové s dostupnou wifi zdarma. Součástí oddělení G3 je onkologický stacionář umístěný v samostatné místnosti. Je vybaven 3 polohovatelnými lůžky k podávání ambulantní chemoterapie pacientkám s onkologickým onemocněním.

Péče na tomto oddělení pokrývá celé spektrum konzervativní i operační gynekologie včetně onkogynekologie.

Úzce spolupracujeme s dalšími specialisty a jsme proto schopni zajistit i multioborovou péči zejména urologickou, chrurgickou či pomoc plastického chirurga a internisty.

Lůžka na oddělení jsou vyhrazena pro:

 • Diagnostiku a léčbu onemocnění v I. a II. trimestru těhotenství, od krvácení v časném těhotenství, nadměrného těhotenského zvracení, až po komplikované situace s nutností ukončení těhotenství. V těchto situacích poskytujeme pacientkám komplexní péči včetně podpory klinickým psychologem a Centrem provázení, které pomáhá s procesem rozloučení se s miminkem.
 • Řešení akutních stavů pacientek od diagnostiky, po jejich kompletní zajištění včetně případného operačního řešení a pooperační péče.
 • Předoperační přípravu a pooperační péči.
 • Diagnostické a operační zákroky celého spektra gynekologické péče včetně pokročilých endoskopických operací a onkogynekologických operací. Vždy se snažíme o co nejčasnější propuštění pacientky do domácí péče.
 • Konzervativní léčbu zánětlivých onemocnění ženského pohlavního systému, včetně následného doporučení k lázeňské léčbě.

Ambulantně prováděné zákroky (tzv. jednodenní chirurgie)

 • interrupce
 • medikamentózní ukončení zamlklého těhotenství
 • diagnostická hysteroskopie
 • operační hysteroskopie
 • kyretáž dutiny děložní
 • biopsie a konizace z čípku děložního
 • laserové operace na čípku, pochvě a zevním genitálu

Gynekologické operace (průměrná délka hospitalizace od 1 do 7 dnů)

 • Diagnostická laparoskopie k ověření příčiny chronických pánevních bolestí, neplodnosti a dalších diagnóz
 • Operační laparoskopie včetně náročných operačních výkonu Centra pro léčbu endometriózy ÚPMD
 • Laparoskopická sterilizace
 • Hysterektomie (odstranění dělohy), ve všech modifikacích provedení
 • Otevřené břišní operace
 • Onkogynekologické operace k řešení zhoubných gynekologických nádorů včetně nádorů prsu
 • Urogynekologické operace v léčbě obtíží spojených s poruchami pánevního dna