Umístění
3. poschodí

Inspekce sester
296 511 335

Návštěvy
jsou možné v indikovaných případech po domluvě s ošetřujícím personálem na omezenou dobu

Vedoucí pracoviště
MUDr. Markéta Bahníková

Zástupce vedoucího pracoviště
MUDr. Eva Kubičová

Konzultant
MUDr. Petr Tiso, MBA

Staniční sestra
Romana Körmendyová

Profil pracoviště

Jednotka intenzivní péče gynekologicko-porodnického pracoviště disponuje 10 lůžky a je zaměřena na léčbu gynekologických či porodnických pacientek, které vyžadují intenzivní péči – tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. Jedná se o všechny pacientky po větší gynekologické, či porodnické operaci, též pacientky, které mají vedle gynekologicko porodnické diagnózy některá chronická onemocnění, např. hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus, onemocnění dýchacího systému apod. a též pacientky v náhlém ohrožení života, například při poporodním krvácení, rozvoji preeklampsie, embolie, …

Péče na JIP ÚPMD je pacientkám poskytována 24 hodin denně za úzké spolupráce gynekologa zaměřeného na intenzivní péči, anesteziologa a internisty, podle potřeb i lékařů dalších odborností. Střední zdravotnický personál je kvalifikovaný v oblasti intenzivní péče a je velmi zkušený.

JIP ÚPMD je vybaven nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů.

Délka pobytu pacientek na JIP je po nekomplikovaných větších výkonech (např. po císařském řezu, běžném odstranění dělohy,..) je většinou 1 den, následující den je pacientka překládána k doléčení na některé z dalších oddělení ÚPMD (pooperační oddělení, či oddělení šestinedělí). Po rozsáhlejších operačních výkonech, u chronicky nemocných pacientek a při vzniku komplikací je pobyt na JIP delší, individuálně – podle vývoje stavu pacientky. Návštěvy hospitalizovaných, vzhledem k charakteru pracoviště Jednotky intenzivní péče, nejsou umožněny, na dotaz na aktuální zdravotní stav personál se svolením pacientky příbuzným rád podá základní informace. Zároveň je zřízena telefonní linka 296 511 329, prostřednictvím které se mohou příbuzní spojit s pacientkou hospitalizovanou na JIP, pokud to její zdravotní stav a aktuální provoz na JIP umožňuje.

Jednotka intenzivní péče