Umístění
3. poschodí

Inspekce sester
296 511 720

Vedoucí lékař
doc. MUDr. Jiří Hanáček, Ph.D.

Zástupce vedoucího pracoviště
MUDr. Zuzana Marvanová

Staniční sestra
Vladimíra Pecková

Profil pracoviště

Jedná se o ucelený moderní trakt, který je tvořen 3 operačními sály s příslušným zázemím. Jsou vybudovány v nedávné době, jsou vybavenými nejmodernější technikou – jak operační, tak i anesteziologickou. Dva sály (A a B) jsou určeny pro gynekologickou operativu, jak klasickou, tak i laparoskopickou a operativu onemocnění prsu. Sál C je určen především pro provádění plánovaných císařských řezů,  – přímo na něj navazuje novorozenecký box pro okamžité ošetření novorozence.

Endoskopie v ÚPMD

Endoskopické metody (laparoskopie a hysteroskopie) patří mezi metody tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody mají v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí dlouholetou tradici.

Historie

V 70. a 80. letech bylo gynekologické pracoviště ÚPMD jedním z prvních v republice, kde se tato oblast gynekologie rozvíjela. Rozvoj operační laparoskopie byl v tehdejší době limitován především přístrojovým a nástrojovým vybavením. Nejčastější indikací tak byly diagnostické výkony u různých gynekologických onemocnění (ženská neplodnost, pánevní bolest, diagnostika mimoděložní gravidity aj.). S postupným doplňováním přístrojového vybavení a především operačních nástrojů se začaly i v posledním desetiletí 20. století provádět některé laparoskopické operační výkony (léčba tubárního faktoru ženské neplodnosti, ošetření mimoděložního těhotenství, operace vaječníků a vejcovodů aj.).

Intenzivní rozvoj minimálně invazivní chirurgie je v 90. letech typický nejen pro ostatní hospodářsky rozvinuté země, ale i pro řadu pracovišť v České republice. Endoskopie se postupně profilovala jako vysoce efektivní diagnostická a terapeutická metoda, která má pevné místo ve spektru operačních výkonů i našeho gynekologického pracoviště. Jeden z prvních mezinárodních endoskopických workshopů v naší republice proběhl v roce 1992 právě v Podolí ve spolupráci s gynekologickou klinikou v Hamburku.

Postupně jsme na našem pracovišti zavedli většinu pokročilých operačních endoskopických technik, které často zčásti nebo úplně nahradily klasické abdominální operace a přinesly profit pacientkám – zkrácení hospitalizace, snížení pooperačních bolestí a komplikací. Typickým příkladem je laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) publikovaná ve světovém písemnictví poprvé v roce 1989, která v řadě indikací nahradila klasický abdominální operační přístup. Tuto operaci jsme v ÚPMD provedli poprvé v roce 1996. V současnosti se LAVH, případně později zavedená tzv. totální laparoskopická hysterektomie (TLH), využívá ve vysokém procentu na řešení děložních patologií (graf č. 1).

Rozvoj technik umožnila i obnova a doplnění endoskopického instrumentaria špičkové kvality.

Současnost

Využití i rozvoj laparoskopie a hysteroskopie patří v současné době k základním programům v našem ústavu vzhledem k celosvětovému trendu a příklonu k technikám tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody umožňují provádět při malé zátěži pacientky i složité výkony s následující krátkodobou hospitalizací a rekonvalescencí. Hlavním zájmem lékařů endoskopického týmu je laparoskopická léčba endometriózy, včetně hluboké infiltrující endometriózy v oblasti malé pánve, využití laparoskopie při léčbě maligních onemocnění ženského genitálu, včetně provádění laparoskopické pánevní a paraaortální lymfadenektomie (odstranění lymfatických uzlin), operační léčba poruch statiky dna pánevního (sestupy rodidel) a samozřejmě i maximální využití miniinvazivních technik u celé řady benigních onemocnění ženského reprodukčního systému. Řešení uvedené problematiky probíhá na našem pracovišti i jako součást některých grantových projektů a výzkumných záměrů.

Ročně provádíme na našem pracovišti stovky laparoskopických a hysteroskopických výkonů. Některé operační výkony které na našem pracovišti provádíme představují výkony nejvyššího stupně obtížnosti v endoskopických operačních technikách a provádí je pouze několik pracovišť v České republice.