Umístění
5. poschodí

Telefon
296 511 564

Vedoucí OKB
MUDr. Stanislav Kubů

Analytik biochemie, zástupce vedoucího OKB
Mgr. Petra Haláčková
Ing. Petr Horák
tel.: 296 511 560

Analytik imunologie
Mgr. Alena Mackovičová
Iryna Buriak
tel.: 296 511 582

Klinický biochemik
prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Profil pracoviště

OKB poskytuje služby včetně interpretace a konzultační služby lůžkovým i ambulantním oddělením ÚPMD, oddělení asistované reprodukce (IVF) a externím klientům.

OKB se skládá organizačně ze dvou pracovišť: klinické biochemie a reprodukční imunologie a má detašované pracoviště pro měření ABR v režimu POCT na oddělení neonatologické RES/JIP.

Oddělení klinické biochemie (OKB) poskytuje základní rutinní a statimová vyšetření biochemických analytů. Dále provádí řadu metod specificky pro klinická pracoviště (vyšetření fertilitních hormonů, markerů funkce štítné žlázy, zánětlivých, tumorých, serologická vyšetření hepatitidy B a C a HIV, diabetologická vyšetření potřebná pro péči o těhotné ženy s cukrovkou, časný prenatální screening vrozených vývojových vad a vybraná reprodukční imunologická vyšetření).

Laboratoř reprodukční imunologie nabízí vyšetření spermiogramu, morfologie spermií z ejakulátu, antispermatozoálních protilátek z krevního séra a test inhibice migrace krevních leukocytů pro ambulanci reprodukční imunologie ÚPMD, do níž odesílají gynekologové partnerské dvojice s poruchami plodnosti.

Vyšetření jsou prováděna na automatizovaných analyzátorech s použitím diagnostik certifikovaných výrobců (s označením CE). V rámci zajištění kontroly kvality poskytované péče se laboratoř pravidelně 0účastní kontrolních cyklů systému externí kontroly kvality (SEKK, RfB, SZÚ, Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN).

Od července 2013 je laboratoř akreditována ČIA v souladu s požadavky normy ISO 15189.