Umístění
5. poschodí

Telefon
296 511 472, 296 511 862

Vedoucí OKP
MUDr. Hana Urbancová

Profil pracoviště

Laboratoř zpracovává veškerý histologický materiál získaný při velkých i menších operačních zákrocích včetně vzorků z potratů. Pro přesnou diagnostiku využívá vedle tradičních barvicích metod i metody imunohistochemické, které zpřesňují diagnostiku porodnických a gynekologických onemocnění a patří již ke standardním vyšetřovacím metodám

Pro část neonatologickou a porodnickou jsou zpracovávány placenty z porodů zejména komplikovaných nebo předčasných, vícečetných těhotenství a dále indikovaných klinikem vzhledem k onemocnění matky nebo plodu.

Laboratoř je akreditována ČIA v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013.