Sekretariát
Ivana Prchlíková
296 511 501

Primář
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA

Zástupce primáře
MUDr. Peter Korček, Ph.D.

Vrchní sestra pediatrie
Mgr. Veronika Flégrová
veronika.flegrova@upmd.eu
296 511 828

Administrativa
Ivana Haráková
Dagmar Kadlecová
296 511 558

Profil pracoviště

Neonatologické oddělení zajišťuje péči jak o zdravé donošené novorozence na oddělení fyziologických novorozenců, tak o novorozence vyžadující speciální diagnostické a léčebné postupy na odd. intenzivní a intermediární péče.
Zde se koncentrují převážně novorozenci s potřebou podpory vitálních funkcí a novorozenci narození předčasně nebo s nízkou porodní hmotností. Potřeba vysoce specializované komplexní novorozenecké péče logicky navazuje na prenatální a perinatální péči o vysoce rizikové gravidity v rámci perinatologického centra ÚPMD, jejíž součástí je i Centrum fetální medicíny. Výsledky poskytované neonatální péče jsou dlouhodobě srovnatelné s vyspělými světovými centry. Sledování našich rizikových pacientů po ukončení hospitalizace pokračuje v odborných dětských ambulancích (link).

V rámci vědecko-výzkumné činnosti probíhající na neonatologickém pracovišti je řešena i řada grantových úkolů. Získané výsledky jsou pravidelně publikovány v domácím i zahraničním odborném tisku a prezentovány na mezinárodních kongresech. Oddělení zajišťuje praktickou i teoretickou výuku pregraduálních studentů lékařských fakult, lékařů v předatestační přípravě a středního zdravotnického personálu.

Lékaři neonatologického oddělení

MUDr. Ivan Berka, Ph.D. – ivan.berka@upmd.eu
MUDr. Klára Berková – klara.berkova@upmd.eu
MUDr. Iva Bodnarová – iva.bodnarova@upmd.eu
MUDr. Kristýna Boráková – kristyna.borakova@upmd.eu
MUDr. Tereza Brožová – tereza.brozova@upmd.eu
MUDr. Václav Čunát – vaclav.cunat@upmd.eu
MUDr. Simona Feyereislová – simona.feyereislova@upmd.eu
MUDr. Jiří Halbrštát – jiri.halbrstat@upmd.eu
MUDr. Marta Jacevičová – marta.jacevicova@upmd.eu
MUDr. Linda Jamrichová – linda.jamrichova@upmd.eu
MUDr. Peter Korček, Ph.D. – peter.korcek@upmd.eu
MUDr. Zuzana Korčeková – zuzana.korcekova@upmd.eu
MUDr. Ivana Kosáková – ivana.kosakova@upmd.eu
MUDr. Marcela Křížová – marcela.krizova@upmd.eu
MUDr. Kateřina Kubátová – katerina.kubatova@upmd.eu
MUDr. Jáchym Kučera – jachym.kucera@upmd.eu
MUDr. Zuzana Staníčková – zuzana.stanickova@upmd.eu
MUDr. Petra Šaňáková – petra.sanakova@upmd.eu
MUDr. Jan Širc, Ph.D. – jan.sirc@upmd.eu
MUDr. Soňa Šuláková – sona.sulakova@upmd.eu
MUDr. Milena Tušková – milena.tuskova@upmd.eu
MUDr. Jan Urbánek – jan.urbanek@upmd.eu