• Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 - Podolí
  • (+420) 296 511 111
  • info@upmd.eu
  • Čeština‎ CS English EN

Sekretariát
Ivana Prchlíková
296 511 501

Primář
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA

Zástupce primáře
MUDr. Jáchym Kučera

Vrchní sestra pediatrie
Mgr. Veronika Flégrová

Administrativa
Ivana Haráková
Alice Pešulová
296 511 558

Profil pracoviště

Neonatologické oddělení zajišťuje péči jak o zdravé donošené novorozence na oddělení fyziologických novorozenců, tak o novorozence vyžadující speciální diagnostické a léčebné postupy na odd. intenzivní a intermediární péče.
Zde se koncentrují převážně novorozenci s potřebou podpory vitálních funkcí a novorozenci narození předčasně nebo s nízkou porodní hmotností. Potřeba vysoce specializované komplexní novorozenecké péče logicky navazuje na prenatální a perinatální péči o vysoce rizikové gravidity v rámci perinatologického centra ÚPMD, jejíž součástí je i Centrum fetální medicíny. Výsledky poskytované neonatální péče jsou dlouhodobě srovnatelné s vyspělými světovými centry. Sledování našich rizikových pacientů po ukončení hospitalizace pokračuje v odborných dětských ambulancích (link).

V rámci vědecko-výzkumné činnosti probíhající na neonatologickém pracovišti je řešena i řada grantových úkolů. Získané výsledky jsou pravidelně publikovány v domácím i zahraničním odborném tisku a prezentovány na mezinárodních kongresech. Oddělení zajišťuje praktickou i teoretickou výuku pregraduálních studentů lékařských fakult, lékařů v předatestační přípravě a středního zdravotnického personálu.

Lékaři neonatologického oddělení

MUDr. Ivan Berka – ivan.berka@upmd.eu
MUDr. Klára Berková – klara.berkova@upmd.eu
MUDr. Iva Bodnarová – iva.bodnarova@upmd.eu
MUDr. Kristýna Boráková – kristyna.borakova@upmd.eu
MUDr. Tereza Brožová – tereza.brozova@upmd.eu
MUDr. Václav Čunát – vaclav.cunat@upmd.eu
MUDr. Tomáš Dědič – tomas.dedic@upmd.eu
MUDr. Simona Feyereislová – simona.feyereislova@upmd.eu
MUDr. Jiří Halbrštát – jiri.halbrstat@upmd.eu
MUDr. Marta Jacevičová – marta.jacevicova@upmd.eu
MUDr. Peter Korček, PhD – peter.korcek@upmd.eu
MUDr. Zuzana Korčeková – zuzana.korcekova@upmd.eu
MUDr. Ivana Kosáková – ivana.kosakova@upmd.eu
MUDr. Marcela Křížová – marcela.krizova@upmd.eu
MUDr. Kateřina Malá – katerina.mala@upmd.eu
MUDr. Zuzana Staníčková – zuzana.stanickova@upmd.eu
MUDr. Petra Šaňáková – petra.sanakova@upmd.eu
MUDr. Jan Širc, PhD – jan.sirc@upmd.eu
MUDr. Jan Urbánek – jan.urbanek@upmd.eu