Umístění
přízemí hlavní budovy ÚPMD

Telefon
296 511 522
mlecna.kuchyn@upmd.eu

Mléčná banka ÚPMD vznikla v r. 1991 s cílem zajistit dostatek mateřského mléka pro všechny novorozence, zejména pak pro děti nedonošené nebo nemocné.

Provoz mléčné banky je sice ekonomicky velmi náročný, ale díky ní máme vždy zajištěn dostatek mateřského mléka jako optimální výživu pro naše novorozence.

Profil pracoviště

Mléčná banka zpracovává a uchovává:

 1. mléko od dárkyň mateřského mléka, používané zejména pro nedonošené děti na jednotce intenzivní péče,
 2. odstříkané mléko matek nedonošených dětí sloužící k výživě těchto dětí
 3. zpracovává přebytky mateřského mléka z oddělení šestinedělí.

Dárkyní mateřského mléka se může stát každá zdravá žena s přebytky mateřského mléka, která:

 1. neužívá žádné léky
 2. která podstoupí povinná vstupní vyšetření.

Mléko doma matka odstříkává a mrazí, poté je mléko 1x týdně přiváženo do Mléčné banky ÚPMD. Toto mléko je vyšetřeno, pasterizováno a uchováváno v mrazícím zařízení Mléčné banky, odkud je distribuováno buď na jednotlivá novorozenecká oddělení ÚPMD, nebo na novorozenecká oddělení jiných nemocnic.

Je-li mateřského mléka v mléčné bance dostatek, je možný i jeho prodej pro novorozence a kojence propuštěné domů.

Mléko je pravidelně kontrolováno a vyšetřováno na přítomnost bakterií.
Ročně Mléčná banka přijme kolem 30 dárkyň mateřského mléka, některé byly dárkyněmi opakovaně. Průměrně se v Mléčné bance zpracuje 250 litrů mateřského mléka měsíčně.

Mléčná banka ÚPMD nabízí k prodeji pasterizované mateřské mléko

Mléko je dodáváno ve zmrazeném stavu v kojeneckých lahvičkách po 100 a 200 ml.

Je vhodné tam, kde vlastní matka dítěte nemůže nebo nechce kojit. Hodí se zejména pro děti nedonošené, nemocné nebo tam, kde je třeba donošené novorozence přechodně dokrmovat.

Zpracování i vyšetřování mléka podléhá přísným hygienickým předpisům, proto nejen mléko ale i každá dárkyně jsou kompletně vyšetřeni.

Aktuální cena mléka je stanovena v ceníku ÚPMD.

Kontaktní telefon: 296 511 522; e-mail: marcela.cerna@upmd.eu

Dovoz dárcovského mateřského mléka do ÚPMD

Aktuálně nabízíme službu svozu mateřského mléka do ÚPMD pro dárkyně s bydlištěm v Praze. Podrobnější informace na tel. 296 511 522 nebo e-mailu mlecna.kuchyn@upmd.eu.

Pravidla pro dárcovství

 • Je třeba odstříkat alespoň 300 mililitrů mléka denně navíc, než spotřebuje Vaše dítě.
 • Dárkyněmi mohou být jen ženy v dobrém zdravotním stavu, které neužívají (až na výjimky, které je třeba konzultovat s lékařem Mléčné banky) žádné léky, nekouří, neužívají drogy ani alkohol.
 • Je třeba, aby dárkyně podstoupily vstupní vyšetření včetně laboratorních odběrů (krev, moč, výtěry).
 • Dárkyněmi mohou být jen ženy s dětmi do věku 6 měsíců.

Pokyny pro sběr mléka

 • Mléko se odstříkává do sterilních lahví, které obdržíte v naší Mléčné bance.
 • Mléko se ihned zamrazuje a další odstříkaná dávka se k zmrazenému mléku přidává.
 • Skleněné lahve se nesmí přeplnit, aby nepraskly.
 • Mléko se uchovává v mrazáku při alespoň -18 st. Celsia.
 • Mléko je nutno dovézt v transportních taškách do Mléčné banky alespoň 1x týdně v předem dohodnutý den mezi 7.00 – 9.30 hod. tak, aby mohlo být ještě týž den zpracováno.