Umístění
přízemí budovy (samostatný vchod z konce pravého křídla)

Telefon
296 511 477

Vedoucí lékař
MUDr. Václav Čunát

Lékaři
MUDr. Jan Radina
MUDr. Zuzana Staníčková

Sestry
Jiřina Kumprichtová
Šárka Stránská
Zdenka Nováková
Lenka Červenková
PhDr. Mgr. Renáta Borovcová

Fyzioterapeutky
Gabriela Procházková
Ivana Vecánová

Profil pracoviště

Poskytuje specializovanou péči vybraným rizikovým novorozencům a navazuje na část lůžkovou. Odborné ambulance jsou zaměřeny na sledování pacientů s rizikovou perinatální anamnézou, poskytují specifickou pediatrickou péči navazující na péči lůžkovou. Součástí je psychologie, neurofyziologie, ultrazvuková diagnostika a rehabilitace.
Nově poskytujeme péči v ordinaci dětské alergologie a klinické imunologie včetně respirační ambulance pro pacienty s bronchopulmonální dysplázií.