Umístění
přízemí budovy (samostatný vchod z konce pravého křídla)

Telefon
296 511 477

Lékař
MUDr. Jan Radina

Profil pracoviště

Nabízíme komplexní péči o pacienty s alergologicko-imunologickou a respirační problematikou:

  • Diagnostiku (laboratorní vyšetření, alergologické kožní testy, spirometrie spirometrem MasterScope fy Jaeger, nezbytná konziliární vyšetření)
  • Zajištění dlouhodobé péče o registrované pacienty (alergenová imunoterapie, medikamentózní terapie, lázeňská péče)
  • Zajištění podpory a pomoci v akutních stavech registrovaných pacientů.

Ordinační hodiny

Den Čas
úterý 08.00 – 12.00
čtvrtek 08.00 – 12.00

Odběry, akutní stavy a konzultace je možné domluvit i telefonicky.

Žádáme ošetřující lékaře, aby vybavili své pacienty krátkou epikrízou a doporučením. Pokud mají provedena vyšetření v ordinaci praktického lékaře, přiložte výsledky k doporučení.