Umístění
přízemí budovy (samostatný vchod z konce pravého křídla)

Telefon
296 511 477

Lékaři
MUDr. Zuzana Staníčková
MUDr. Klára Berková
MUDr. Iva Bodnarová
MUDr. Tereza Brožová
MUDr. Kateřina Kubátová
MUDr. Petra Šaňáková

Sestry
Jiřina Kumprichtová
Šárka Stránská
Zdena Nováková

Profil pracoviště

 • specializovaná pediatrická ambulance zaměřená na péči o děti s perinatální zátěží a děti, které po propuštění z porodnice vyžadují kontrolu zdravotního stavu, kontrolní odběry či zhodnocení léčby podané během hospitalizace;
 • koordinace a individualizace multidisciplinární péče s PLDD a s konziliárními specialisty;
 • sledování psychomotorického vývoje, navrhnutí časných intervencí při poruchách vývoje v koordinaci s fyzioterapeuty;
 • hodnocení růstu;
 • výživové poradenství a “feeding therapy” v součinnosti s klinickým logopedem;
 • detekce senzorických poruch screeningovými metodami AABR, BERA a Plusoptix, vyšetření kostní zralosti metodou UZ denzitometrie;
 • sledování komorbidit spojených s nezralostí (anemie, metabolické kostní onemocnění z nezralosti apod.);
 • RSV imunoprofylaxe u indikovaných pacientů;
 • hodnocení psychomotorického vývoje ve 2 letech korigovaného věku podle škály Bayleyové;
 • edukace a psychosociální podpora rodičů pečujících o děti s perinatálními riziky v součinnosti s Centrem provázení ÚPMD;
 • spolupráce s dalšími dětskými rizikovými poradnami: Poradna pro rizikové novorozence DCNH a Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží VFN;
 • vzdělávací činnost a sběr dat dlouhodobé morbidity.

 

Ambulance je určena pouze pro objednané pacienty, k odběrům prosíme PLDD vždy vybavit pacienty žádankou.

Objednávání na tel. 296 511 477 nebo na emailu ambulance.pediatrie@upmd.eu.

Ordinační hodiny

Den Čas
pondělí 08.00 – 14.00
úterý 08.00 – 13.00
středa 08.00 – 14.00
čtvrtek 08.00 – 14.00
pátek 08.00 – 14.00