Umístění
přízemí (samostatný vchod z konce pravého křídla)

Objednávání pacientů
296 511 477

Ordinační hodiny
pondělí: 09.00 – 16.00

Klinický logoped
Mgr. Karolína Rybková

Klinický logoped
Mgr. Kateřina Fritzlová

Profil pracoviště

  • Raná logopedická intervence zaměřená na děti s komplexními potřebami, s opožděným psychomotorickým vývojem, syndromovými, strukturálními a vývojovými vadami od narození až do 2,5 let věku.
  • Diagnostika a terapie poruch příjmu potravy (kojení a sání z láhve se savičkou, přechody na tuhou stravu – krmení ze lžičky, odkousávání a zpracování tuhé stravy, pití z hrnečku/sání ze slámky).
  • Diagnostika raných fází řečového vývoje, screening rizikového vývoje řeči, podpora rozvoje řeči.
  • Důraz na mezioborovou spolupráci a následné navázání logopedické péče v místě bydliště.
  • Poradenství a terapie mohou navazovat na péči na novorozeneckém oddělení.

Objednávání: na doporučení pediatra z rizikové ambulance nebo novorozeneckého oddělení ÚPMD.