Umístění
přízemí (samostatný vchod z konce pravého křídla)

Telefon
296 511 532

Lékař
MUDr. Zuzana Staníčková

Profil pracoviště

  • koordinace a individualizace multidisciplinární péče s PLDD, s konziliárními specialisty a s rehabilitačními sestrami
  • sledování psychomotorického vývoje, navrhnutí časných intervencí při poruchách vývoje
  • hodnocení růstu
  • výživové poradenství
  • detekce senzorických poruch screeningovými metodami AABR BERA a Plusoptix, vyšetření kostní zralosti metodou UZ denzitometrie
  • sledování komorbidit spojených s nezralostí (anemie, metabolické kostní onemocnění z nezralosti apod.)
  • edukace a psychosociální podpora rodičů pečujících o děti s perinatálními riziky v součinnosti s Centrem provázení ÚPMD.
  • vzdělávací činnost a sběr dat dlouhodobé morbidity

Ordinační hodiny

Den Čas
pondělí 08.00 – 14.00
úterý 08.00 – 13.00
středa 08.00 – 14.00
čtvrtek 08.00 – 14.00
pátek 08.00 – 14.00