Umístění
3. poschodí

Inspekce sester
296 511 512, 296 511 377

Vedoucí pracoviště
MUDr. Petra Šaňáková

Staniční sestra
Bc. Eva Kuličková

Profil pracoviště

Na oddělení poskytujeme péči o rizikové novorozence, kteří vyžadují monitorování životních funkcí, diagnostickou nebo terapeutickou intervenci. Velkou část novorozenců přijímáme z oddělení RES/JIP po stabilizaci jejich životních funkcí. Dále pečujeme o novorozence lehce a středně nezralé, novorozence s poruchou poporodní adaptace, s infekčními komplikacemi, závažnou hyperbilirubinemií, novorozence s vrozenými vývojovými vadami, novorozence indikované k infuzní terapii apod.

Na našem oddělení v souladu s aktuálními trendy podporujeme principy vývojové péče, do které patří i podpora významného zapojování rodičů do péče o jejich dítě již v průběhu pobytu na oddělení. Během hospitalizace umožňujeme návštěvy rodičů a příbuzných u dítěte, pro maminky nejsou návštěvy časově omezené. Před dimisí nabízíme matkám možnost pobytu v systému rooming in.

Péče obrazem

Polohování, péče o komfort.

Péče o dvojčata – co-bedding.

Péče rodičů.