Umístění
NEO1 – 2. poschodí
NEO2 – 3. poschodí
NEO4 – 4. poschodí

Inspekce sester
NEO1: 296 511 506, 507
NEO2: 296 511 508
NEO4: 296 511 339

Návštevní hodiny
na pokojích 15.00 – 16.00
na oddělení 16.00 – 18.00

Vedoucí lékař
MUDr. Simona Feyereislová

Staniční sestry
NEO1: Ivana Srbová
NEO2: Monika Stránská
NEO4: Jana Kollárová

Profil pracoviště

Oddělení fyziologických novorozenců je určeno pro donošené a mírně nezralé novorozence po spontánním porodu nebo po porodu císařským řezem. Nově zrekonstruované oddělení nabízí standardní 1-2 lůžkové pokoje a nadstandardní pokoje s možností ubytování otců nebo dalších osob. K dispozici jsou pokoje pro tělesně handicapované matky a pokoje pro matky se sluchovým nebo zrakovým postižením. Pobyt probíhá v závislosti na stavu matky a novorozence zpravidla v systému rooming in, kdy je novorozenec na pokoji s matkou. V případě zdravotních komplikací je péče zajištěna zdravotnickým personálem, nebo je možný překlad na odd. s vyšším typem péče (NEO-RES/NEO-JIP, NEO-IMP). Délka hospitalizace na oddělení při nekomplikovaném průběhu u donošených novorozenců trvá zpravidla 3 dny, po císařském řezu 4 dny. V případě mírné nezralosti nebo rozvoje novorozenecké žloutenky se může pobyt prodloužit. Základní součástí péče je podpora kojení, časné zvládnutí správné techniky a podrobná edukace matek jak v kojení, tak v péči o novorozence. Velkou výhodou je možnost využití dokrmů ve formě pasterizovaného mateřského mléka z mléčné banky. V případě potřeby je k dispozici konzultace v laktační poradně. Základní filozofií oddělení je maximální spokojenost matky a novorozence.