• Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 - Podolí
  • (+420) 296 511 111
  • info@upmd.eu
  • Čeština‎ CS English EN

Součástí komplexní péče o novorozence hospitalizované na neonatologickém oddělení ÚPMD se závažným či život limitujícím onemocněním je i podpůrný a paliativní tým. Tento tým se podílí na odborné a psychosociální péči o rodiny těchto pacientů.
Od roku 2018 je tým podporován grantem Spolu až do konce NF AVAST. Díky této podpoře se podpůrný a paliativní tým věnuje i vzdělávací činnosti zdravotníků ÚPMD na poli perinatální paliativní péče.
V roce 2020 je již nezbytnou součástí podpůrné péče i Centrum Provázení.

Podpůrná péče je nejčastěji poskytována rodinám:

  • při zjištění závažné vrozené vývojové vady
  • předčasně narozených novorozenců
  • novorozenců hospitalizovaných na RES/JIP a intermediárním oddělení novorozeneckého pracoviště
  • dětí narozených v ÚPMD s potřebou komplexní dlouhodobé péče

Kontakty:

MUDr. Zuzana Staníčková, lékař (zuzana.stanickova@upmd.eu)
MUDr. Klára Berková, lékař (klara.berkova@upmd.eu)
MUDr. Jiří Halbrštát, lékař (jiri.halbrstat@upmd.eu)
Mgr. Julie Žalmanová, psycholog (julie.zalmanova@upmd.eu)
Mgr. Barbora Tománková, porodní asistentka
Terezie Ježowiczová, zdravotní sestra
Mgr. Tea Tesárková, Centrum provázení (centrumprovazeni@upmd.eu)