Součástí komplexní péče poskytované v ÚPMD je i interdisciplinární Podpůrný a paliativní tým. Členové týmu působí napříč odděleními a podílí se na péči o novorozence se závažným či život limitujícím onemocněním a jejich rodiny, ale i o rodiny očekávající dítě se závažnou prognózou již prenatálně. 

V roce 2018 byl tým podpořen grantem Spolu až do konce NF AVAST a v roce 2022 a 2023 získal tým 2 granty Nadace Rodiny Vlčkových. Díky této podpoře se Podpůrný a paliativní tým věnuje i vzdělávací činnosti zdravotníků nejen v ÚPMD na poli perinatální, neonatální a dětské paliativní péče (www.neopaliativa.cz, projekt ECHO), jeho členové pracují i na úrovni odborných společností (např.výbor sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti JEP), meziresortních pracovních skupin a výzkumu.

Od roku 2020 je nezbytnou součástí Podpůrného týmu i Centrum Provázení.

Podpůrná péče je nejčastěji poskytována rodinám:

  • při zjištění závažné vrozené vývojové vady či život limitujícího onemocnění miminka
  • předčasně narozených novorozenců se závažným život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním hospitalizovaných na RES/JIP a intermediárním oddělení novorozeneckého pracoviště
  • dětí narozených v ÚPMD se závažnými zdravotními komplikacemi a s potřebou komplexní dlouhodobé péče
  • při perinatální ztrátě, např. při porodu novorozence pod hranicí viability či při porodu mrtvěrozeného miminka

Kontakty:

Lékaři týmu

MUDr. Klára Berková, neonatologie (klara.berkova@upmd.eu) 1
MUDr. Jiří Halbrštát, neonatologie 1
MUDr. Zuzana Staníčková, vedoucí týmu, neonatologie (zuzana.stanickova@upmd.eu) 1

Zdravotně sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Navrátilová, Centrum provázení (centrumprovazeni@upmd.eu) 1
Mgr. Alena Nová, Centrum provázení

Zdravotní sesty

Terezie Ježowiczová, Neo RES/JIP 1
Iveta Trojanová, Neo RES/JIP 2
Bc. Eva Poláchová

Porodní asistentky

Jarmila Dandová, porodní sál
Mgr. Barbora Tománková, porodní sál 1
Bc. Eva Kýrová, oddělení rizikového těhotenství P3
Bc. Jana Starcová, oddělení gynekologie G2
Bc. Šárka Adamčíková, prenatální diagnostika, G2 2

1) KI – Krizový intervent
2) Peer