Vedoucí perinatologického centra
MUDr. Petr Velebil, CSc.

Profil pracoviště

Porodnické a novorozenecké pracoviště ÚPMD společně tvoří tzv. Perinatologické centrum. Ústav pro péči o matku a dítě je jedním ze 12 Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kritérii WHO.

ÚPMD – Spolupracující centrum WHO pro perinatální medicínu a lidskou reprodukci

Ústav pro péči o matku a dítě je nositele statutu Spolupracujícího centra se Světovou zdravotnickou organizací (CC WHO) od roku 1988. Toto centrum je jediné v České republice v oblasti perinatální medicíny a lidské reprodukce. Tento statut, podléhající přísným výběrovým kritériím, si ÚPMD udržuje doposud a je uznávaným pracovištěm zejména na poli analýz kvality perinatální péče ve všech jejích aspektech. Pracovníci ústavu a Spolupracujícího centra WHO jsou aktivní v odborných společnostech, v konzultační činnosti pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a jsou koordinátory domácích i zahraničních projektů, včetně poradních orgánů WHO pro Evropu (Regional Advisory Panel for Reproductive Health in Europe). ÚPMD je národním koordinátorem WHO programu OBSQID zaměřeném na hodnocení kvality perinatální péče.

V ÚPMD je také již po dobu více než 10 let spravována databáze agregovaných perinatologických údajů z celé ČR, které jsou každoročně analyzovány a slouží k informovanému řízení perinatální péče v republice. Tato funkce je v Evropě unikátní a kvalita analýz a jejich rychlá dostupnost řadí ČR ke světové špičce.

Nedílnou součásti činnosti perinatologického centra je oddělení prenatální diagnostiky. Zde jsou využívány nejmodernější přístupů v rámci invazivních a neivnazivních technik prenatální diagnostiky a fetální medicíny.

V rámci komplexní péče o ženy s poruchami reprodukce je v ÚPMD zřízena speciální imunologická laboratoř. Zde jsou v péči speciálního týmu odborníku rodičovské páry z celé ČR s poruchami fertility.