Před každou návštěvou prenatální ambulance si, prosíme, nezapomeňte odebrat vyvolávací lístek na panelu ve vstupní hale.

Umístění
1. poschodí (zvýšené přízemí)

Ordinační hodiny
po-pá: 08.00 – 14.30
Tel. recepce: 296 511 424

Primář
MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M., MHA

Zástupce primáře
MUDr. Petra Hanulíková, Ph.D.

Vedoucí lékař
MUDr. Daniela Vaňková

Zástupce vedoucího lékaře
MUDr. Magdalena Kučerová

Staniční sestra
Bc. Monika Chánová

Profil pracoviště

Naše prenatální ambulance poskytuje péči těhotným s fyziologickým i s rizikovým průběhem těhotenství.
Péče o fyziologická těhotenství je poskytována ženám od ukončeného 36. týdne těhotenství, kdy je předána ošetřujícím gynekologem do naší péče.
Péče o riziková těhotenství je poskytována kdykoliv dle potřeby, vždy s doporučením ošetřujícího gynekologa či jiného odborného lékaře a dle zdravotních problémů komplikující průběh těhotenství. Akutní péče je poskytována bez doporučení a předešlého objednání.

V případě, že je těhotné nabídnuta péče ošetřujícím gynekologem až do termínu porodu, prosíme absolvovat jednu návštěvu v naší prenatální ambulanci po ukončeném 36. týdnu těhotenství z důvodu sepsání a zkompletování dokumentace potřebné k porodu – podrobně bude těhotná poučena ošetřujícím gynekologem před odesláním.
Preferujeme pravidelné obsazení ambulancí (lékařem a porodní asistentkou) – tzn., že se o konkrétní těhotnou ženu stará stejný lékař, nebo porodní asistentka – pro zajištění kontinuity péče.
I zde je však nutné počítat s určitými výjimkami, které souvisí s dalšími povinnostmi lékařů.,
Naše ambulance jsou rozděleny na ambulance pro ženy s fyziologickým těhotenstvím a s rizikovým těhotenstvím, mezi které je zařazena i specializovaná ambulance zaměřená např. na těhotné s diagnosou roztroušená sklerosa, diabetes mellitus, či některá autoimunitní onemocnění.

Jsme první pražskou porodnicí, která umožňuje poskytovat péči o fyziologické těhotné zkušenými porodními asistentkami. Péče porodní asistentky probíhá od ukončeného 36. týdne těhotenství až do termínu porodu. Péče zahrnuje nejen vyšetření, ale i psychoprofylaxi a přípravu těhotné na porod. V případě porodního přání i jeho konzultace. Jedná se zpravidla až o druhou návštěvu a to vždy po předchozí vzájemné domluvě mezi těhotnou a lékařem. Možnost předporodní péče u porodních asistentek mají u nás ženy již několikátým rokem a stále více a více tuto možnost využívají. Porodní asistentky, které poskytují tuto péči, působí současně i na porodním sále.
V zájmu nastavení pravidel a předcházení jakýmkoli nedorozuměním během porodu a pobytu v naší porodnici sjednáváme Smlouvu o péči o zdraví (RTF). Rovněž jsme upravili Vnitřní řád (PDF) a v případě zájmu jsme připravili Vzorový porodní plán (PDF). Všechny tyto dokumenty jsou připraveny za účelem klidného průběhu porodu a celého pobytu v naší porodnici v souladu s osobními představami těhotných žen. Se zněním dokumentů se můžete seznámit na našich stránkách.

Objednání

  • telefonicky v pracovní dny mezi 13.00 a 14.30 hod. na telefonním čísle: 296 511 232, 296 511 411, 296 511 455, 296 511 456. 
  • e-mailem – pište, prosím na e-mailovu adresu prenatalniambulance@upmd.eu, uveďte své telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.
  • objednání je možné i osobně každý všední den mezi 08.00 a 14.30 hod., najdete nás v 1. patře – prenatální ambulance – recepce.
  • v urgentním případě volejte na recepci prenatální ambulance – telefonní číslo: 296 511 424 (telefonní číslo není určeno k běžnému objednání)

Velmi si vážíme toho, že jste se rozhodla pro péči a porod v naší porodnici.
Vzhledem k velkému počtu těhotných žen, vytíženosti našich ambulancí i lékařů upozorňujeme na dlouhé čekací doby. Prosíme tedy o Vaší trpělivost. Doba objednání je pouze orientačním časem, je dobou příchodu a přihlášení se u porodní asistentky v recepci prenatální ambulance.
Aktuální dostupnost lékaře může být ovlivněna jeho povinností řešit akutní klinický problém neobjednaných těhotných. Tento stav vyplývá z charakteru ÚPMD jako superkonziliárního pracoviště a centra, které koncentruje riziková těhotenství prakticky bez omezení spádové oblasti.

Ke stažení: