• Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 - Podolí
  • (+420) 296 511 111
  • info@upmd.eu
  • Čeština‎ CS English EN

Umístění
3. poschodí

Objednávání pacientů
296 511 422
ultrazvuk@upmd.eu

Ordinační hodiny

Vedoucí pracoviště
MUDr. Lubomír Hašlík

Zástupce vedoucího pracoviště
MUDr. Daniela Kalivodová

Konzultant
prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

Staniční sestra
Bc. Šárka Adamčíková, DiS.

Profil pracoviště

Prenatální diagnostika zahrnuje vyšetřovací postupy směřující k vyhledávání vrozených vývojových vad (VVV) a patologických stavů plodu. Při zjištění těchto závažných stavů lze v souladu s právními předpisy buď umožnit ukončení gravidity nebo s předstihem plánovat optimální perinatální péči ve spolupráci s ostatními odborníky (neonatology, chirurgy, genetiky atd.), případně naplánovat léčbu plodu v děloze u některých diagnóz v rámci Centra fetální medicíny ÚPMD.

Na našem oddělení provádíme vyšetření screeningová, která slouží k vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem VVV, a diagnostická, která vrozenou vadu potvrdí nebo vyloučí.
Ze screeningových metod poskytujeme kombinovaný test v prvním trimestru těhotenství (PDF), triple test (PDF) a ultrazvukové vyšetření ve druhém trimestru těhotenství (PDF). Diagnóza vrozené vady je stanovena na základě podrobného ultrazvukového vyšetření, odběru choriových klků, plodové vody nebo pupečníkové krve.

Na našem pracovišti koncentrujeme těhotné s prenatálně diagnostikovanou brániční kýlou u plodu z celé ČR. Rovněž sledujeme rizikové těhotné s diabetem, hypertenzí, systémovými chorobami, vícečetným těhotenstvím apod., monitorujeme plody s růstovou retardací, anemizací či jinými závažnými stavy.

Centrum fetální medicíny ÚPMD pak v návaznosti na centrum prenatální diagnostiky poskytuje některé metody léčby plodu in utero (amnioinfúze, amniodrenáž, intraumbilikální transfúze), redukce vícečetného těhotenství.