Umístění
3. poschodí

Ordinační hodiny
po-pá: 07.30 – 14.00

Vedoucí pracoviště
MUDr. Lubomír Hašlík

Zástupce vedoucího pracoviště
MUDr. Zuzana Michalcová

Konzultant
prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

Staniční sestra
Silvie Novotná

Profil pracoviště

Kvalitní ultrazvukové vyšetření je základem prenatální diagnostiky, je součástí diagnostiky gynekologických onemocnění. Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějšími diagnostickými ultrazvukovými přístroji.

Spektrum poskytovaných služeb

 • gynekologické ultrazvukové vyšetření (vyšetření vaginální sondou)
 • ultrazvukové vyšetření časného těhotenství
 • screeningové ultrazvukové vyšetření v 12. – 14. týdnu těhotenství, vyšetření nuchální translucence (NT) a časných strukturálních odchylek u plodu spolu s odběry biochemického screeningu (PAPP-A a fßHCG), tzv. kombinovaný test
 • podrobné morfologické vyšetření plodu ve II. trimestru
 • screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20. – 22. týdnu těhotenství
 • screeningové ultrazvukové vyšetření ve 30. – 32. týdnu těhotenství
 • superkonziliární vyšetření kdykoliv v průběhu gravidity
 • 3D, 4D ultrazvukové vyšetření – bližší informace na tel.: 296 511 422

Jak se objednávat

 • prosíme, využijte objednávacích formulářů
 • objednáváme telefonicky nebo osobně na daný čas
 • vždy je třeba mít doporučení odesílajícího lékaře (IČZ, kontakt)

Objednací formulář na ultrazvukové vyšetření na stránkách Fetální centrum

Poznámka

Vážené maminky a tatínkové, vzhledem k časové náročnosti ultrazvukových vyšetření zaměřených na vyhledávání vrozených vývojových vad u plodu, prosíme o zajištění hlídání malých dětí mimo zdravotnické zařízení.

Doba vyšetření se řídí náročností a naléhavostí jednotlivých případů. Z tohoto důvodu nelze vždy dodržet dobu objednání.

Děkujeme za pochopení!