Vedoucí pracoviště
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
tel.: 296 511 336

Odborný asistent
Mgr. Kateřina Kotlabová, Ph.D.

Profil pracoviště

Oddělení molekulární biologie a patologie buňky se věnuje vývoji neinvazivních metod prenatální diagnostiky založených na bázi přítomnosti nukleových kyselin fetálního/placentárního původu cirkulujících v periferní krvi těhotných žen.

Naše pracoviště ve spolupráci s gynekology, porodníky a lékařskými genetiky postupně zavedlo do rutinní klinické praxe několik neinvazivních vyšetření z periferní krve matky detekujících paternální alely u plodu, které současně nejsou přítomny u matky:

  1. určení pohlaví plodu u těhotenství s rizikem X-vázaných onemocnění a kongenitální adrenální hyperplázie u plodu
  2. RHD genotypizace plodu u anti-D aloimunizovaných těhotenství s rizikem rozvoje fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence
  3. RHCE genotypizace plodu u anti-c, anti-C a anti-E aloimunizovaných těhotenství s rizikem rozvoje fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence

Oddělení molekulární biologie a patologie buňky se rovněž zaměřuje na studium patogeneze těhotenských komplikací (gestační hypertenze, preeklampsie, fetální růstové retardace a předčasného porodu). Předmětem studia je:

  1. Nalezení spolehlivých biomarkerů využitelných v rámci diagnostiky těhotenských komplikací
  2. Nalezení spolehlivých biomarkerů využitelných v rámci prvotrimestrálního skríninku pro předpověd pozdějšího výskytu těhotenských komplikací
  3. Identifikace spolehlivých postnatálních biomarkerů pro predikci kardiovaskulárního rizika u dětí narozených z komplikované gravidity
  4. Identifikace spolehlivých postpartálních biomarkerů pro predikci kardiovaskulárního rizika u matek po těhotenských komplikacích

Dále je předmětem studia nalezení nových biomarkerů pro monitoring gestační trofoblastické nemoci.

Publikované vědecké články

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hromadnikova

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

Zakladatelka oboru neinvazivní prenatální diagnostiky v ČR, vedoucí oddělení Molekulární biologie a patologie buňky 3. LF UK a klinická imunoložka a bioanalytička v Ústavu pro péči o matku a dítě. To vše v jedné osobě.
Profesorka Ilona Hromadníková začala rozvíjet obor neinvazivní prenatální diagnostiky už v roce 1998. V roce 2014 byla jmenována do poradního sboru mezinárodní společnosti ISUOG, která sdružuje odborníky v oboru gynekologie
a porodnictví. Jejímu týmu se podařilo standardizovat neinvazivní metody určení pohlaví plodu a jeho RHD faktoru. Nyní pracuje na detekci závažných onemocnění v prvním trimestru těhotenství.

Média

Přenos poznatků do praxe (prezentace)

2 národní patentové přihlášky prezentované v roce 2019 na veletrzích:

  1. https://biospot.eu/conferences/
  2. https://www.biovaria.org/

Cardiovascular and Cerebrovascular Disease Associated microRNAs Are Dysregulated in Placental Tissues Affected with Gestational Hypertension, Preeclampsia and Intrauterine Growth RestrictionThe article is among the top 10% most cited PLOS ONE papers published in 2015.

Udělení národních patentů

Rozhodnutí o udělení patentu 308102 (pdf)
Rozhodnutí o udělení patentu 308178 (pdf)