Gynekologie, porodnice

Fyzioterapeuti

Bohumila Drobilová
Eva Seglová
Miluška Zakouřilová
Mgr. Zuzana Drobilová
Mgr. Zuzana Brůhová
Mgr. Eva Vacová, DiS.
Ing. Mgr. Eva Stibor

Objednávky – kontakt

telefonicky, po-pá 12.00 – 13.00 hod.: 296 511 363, 296 511 452
e-mail: rehabilitace@upmd.eu

Popis činnosti

Oddělení se věnuje cvičení žen po spontánním porodu nebo císařském řezu, včetně instruktáže na oddělení šestinedělí. Cvičení umožňuje ženám rychlé vrácení jejich postav do původního stavu.

Rehabilitace je prováděna individuálně na lůžku jak po gynekologických operacích, tak po porodu. Dále je rehabilitace prováděna ambulantně individuálně s diagnozou související s porody a gynekologickými operacemi.

Lůžková část – cvičení po porodu a císařských řezech, cvičení po gynekologických operacích.

Ambulantní část – cvičení před porodem, cvičení dna pánevního.

Skupinové cvičení před porodem

den čas
úterý 08.45 – 09.30

Skupinové cvičení před porodem probíhá od 20. týdne těhotenství a vždy je potřeba potvrzení lékaře, že lze cvičit.

Všechny kurzy jsou placené, platí se vždy 5 hodin najednou nebo 1 hodina samostatně v pokladně ústavu (pokladna je naproti kartotéce, vpravo při vstupu do hlavní budovy ÚPMD).

Pediatrie

Fyzioterapeuti

Bc. Lucie Gregorová
Gabriela Procházková

Objednávky – kontakt

telefonicky, po-pá 07.00 – 14.00 hod.: 296 511 454

Popis činnosti

Oddělení se věnuje hlavně sledování a podpoře psychomotorického vývoje a jeho odchylkám u předčasně narozených dětí a u rizikových novorozenců. Používané metody léčebné rehabilitace: Respirační fyzioterapie, Vojtův princip, Bobath koncept, synergetická reflexní terapie, orofaciální stimulace, měkké techniky aj.

  • Rehabilitace je prováděna v rámci hospitalizace.
  • Rehabilitace je prováděna také ambulantně v rámci služeb kojenecké ambulance.

Indikace k rehabilitaci

Doporučení odborného lékaře (neurolog, ortoped, pneumolog, aj.) nebo pediatra.