Mise

Ústav pro péči o matku a dítě je největším poskytovatelem zdravotních služeb o matku a dítě v České republice. 

Je zde realizována specializovaná a superspecializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a dispenzarizární péče o ženy, těhotné a novorozence. Dalšími úkoly v oboru gynekologie a porodnictví je aplikace metod plánovaného rodičovství ve smyslu negativním (antikoncepce, umělé ukončení těhotenství) i pozitivním (diagnostika a léčba poruch plodnosti), péče o ženu a plod v těhotenství, za porodu a péče o ženu v šestinedělí.

Onkogynekologie v ÚPMD se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou prekanceróz a zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů. Od roku 1999 byl náš ústav jmenován ministrem zdravotnictví, jako jediné pracoviště v České republice, které se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění trofoblastů (CTN). Součástí oboru gynekologie a porodniství je také obor senologie, který se zabývá problematikou benigních a maligních onemocnění prsu.

Lékaři zde mají možnost získat specializační postgraduální vzdělávání ve čtyřech oborech: perinatologie a fetomaternálni medicína, onkogynekologie, reprodukční medicína a urogynekologie. Vzdělávací program zastřešuje Evropská společnost gynekologie a porodnictví EBCOG.

Výsledky své výborné péče lékaři sdílejí se svými kolegy i v mezinárodním měřítku. Nové a úspěšné poznatky ze světa se snaží zavádět ve své praxi.

ÚPMD je externím pracovištěm 3. LF UK, které zajišťuje pregraduální vzdělávání  v oboru gynekologie a porodnictví pro zdravotní sestry, porodní asistentky a lékaře díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů.

Vize

 • Vzdělaný a spokojený personál,
 • spokojené pacientky,
 • zajímavé pracoviště pro studenty – výchova budoucího personálu,
 • modernizace oddělení – stavebně i interiérově,
 • modernizace operačního oboru – robotická chirurgie.

Strategie

 • Vyrovnaná ekonomická a finanční stabilita s mírnym přebytkem.
 • Růst platů pro zaměstnance. 
 • Udržení a vylepšování dobrého jména v péči o ženu, matku a novorozence.
 • Rekonstrukce a modernizace jednotlivých oddělení dle nových i světových trendů.
 • Rozvoj a rozšiřování služeb pro pacientky v rámci ÚPMD i v domácí péči.
 • Nabídka dobrého a perspektivního uplaněné pro studenty – lékařkých a nelékařských oborů.
 • Vybrané obory porodnictví a neonatologie, urogynekologie, endometrióza, onkogynekologie (CTN) propojit v mezinárodním měřítku – projekty, konference, lékařské stáže,… 
 • Digitální elektronická národní platforma pro všechna perinatologická centra v České republice, která bude určena pro sběr a analýzu perinatologických dat.