Dle nařízení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamující porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, s platností od 16. prosince 2019, zavádí ÚPMD, jako přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, povinnost poskytnout ochranu oznamovatelům porušení práva EU zavedením vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) a nastavení procesů vyřizování, zpracovávání a uchovávání v rámci VOS.

Problematika ochrany oznamovatelů porušení práva EU v ÚPMD je zastřešena interním specialistou, který zastává pozici manažera kvality. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na něj, a to následujícími způsoby:

  1. poštou nebo osobně po domluvě na adrese – Manažer kvality, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 – Podolí,
  2. e-mailem na e-mailové adrese: manazer.kvality@upmd.eu
  3. prostřednictvím datové schránky ID u5yqf8d.

Sm-M013 Ochrana oznamovatelů porušení práva EU v ÚPMD