Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

ÚPMD disponuje jak velmi kvalitním týmem porodníků, gynekologů, neonatologů a lékařů dalších odborností, tak i zkušeným nelékařským zdravotnickým personálem. V ÚPMD je kladen důraz na dobrou interdisciplinární spolupráci a vysokou kvalitu zdravotních i doplňkových nezdravotních služeb poskytovaných pacientům. ÚPMD je vybaven nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi.

Kromě poskytování zdravotních služeb vyvíjí ÚPMD aktivity vědecké, výzkumné a pedagogické – v oblasti vzdělávání zdravotníků.