ředitel ÚPMD

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ředitel
telefon: 296 511 200
e-mail: reditel@upmd.eu

prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
Zástupce ředitele
telefon: 296 511 311
e-mail: ladislav.krofta@upmd.eu

MUDr. Petr Tiso, MBA
Obchodní náměstek
telefon: 296 511 843
e-mail: petr.tiso@upmd.eu

Mgr. Alena Dudová
Hlavní sestra
telefon: 296 511 813
e-mail: alena.dudova@upmd.eu

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Náměstek pro vzdělávání
telefon: 296 511 849
e-mail: petr.krepelka@upmd.eu

MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
Náměstek pro léčebně preventivní péči
telefon: 296 511 842
e-mail: jan.drahonovsky@upmd.eu

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA
Náměstek pro vědu a výzkum
telefon: 296 511 806
e-mail: zbynek.stranak@upmd.eu

Ing. Ivo Zachoval, MBA
Ekonomický náměstek
telefon: 296 511 845
e-mail: ivo.zachoval@upmd.eu

Ing. Vladimír Sloup
Technický náměstek
telefon: 296 511 231
e-mail: vladimir.sloup@upmd.eu

JUDr. Petr Poslední
Provozní náměstek
telefon: 296 511 212
e-mail: petr.posledni@upmd.eu