Veškeré probíhající a ukončené veřejné zakázky jsou uvedeny na profilu zadavatele a v elektronickém tržišti.

Profil zadavatele ÚPMD:

Elektronické tržiště: