Adresa
Etická komise ÚPMD
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4 – Podolí

Kontaktní osoby

Předseda EK
MUD. Petr Křepelka, Ph.D.
tel.: (+420) 296 511 849
e-mail: petr.krepelka@upmd.eu

Tajemník EK
Mgr. Jitka Sobotková
tel.: (+420) 296 511 200
e-mail: sekretariat@upmd.eu

Profil pracoviště

Etická komise Ústavu pro péči o matku a dítě byla jmenována MZČR jako lokální Etická komise s působností pro klinická hodnocení/zkoušky.

Jednání EK probíhají na základě doručených žádostí, nejméně čtyřikrát ročně, v případě nutnosti i častěji.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci s koronavirem COVID-19 probíhají do odvolání schůze etické komise bez přítomnosti veřejnosti (monitorů a zástupců zadavatelů), v případě projednávání dodatků běžících studií probíhají on-line.

Členové Etické komise

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Primář úseku neonatologie a pediatrie ÚPMD

MUDr. Petr Velebil, CSc.
Vedoucí Perinatologického centra ÚPMD

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Vedoucí Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3. LF UK

MUDr. Jan Širc
Vedoucí lékař oddělení neonatologická JIP

PharmDr. Margita Klusáková
Vedoucí ústavní lékárny ÚPMD

Ing. Blanka Jedličková
Zástupce náměstka ředitele ÚPMD pro ekonomiku

Mgr. Alena Dudová
Hlavní sestra ÚPMD

RNDr. Jan Staněk
Předseda představenstva

Etická komise