Vážené kolegyně, vážení kolegové, v ÚPMD nabízíme kompletní spektrum gynekologicko – porodnických služeb pro vaše pacientky. Klademe důraz především na individuální přístup k našim společným pacientkám, na jejich spokojenost a na korektní vztahy s vámi – spolupracujícími ambulantními gynekology. Jsme vám k dispozici pro případ telefonických či osobních konzultací a velmi rádi vás přivítáme na našem pracovišti, budete-li mít zájem se při léčbě vašich pacientek osobně účastnit. Kromě běžné gynekologické, porodnické a neonatologické péče a péče v souvisejících odbornostech nabízíme Vám spolupráci především v těchto vysoce specializovaných oblastech:

Urogynekologie

Urogynekologické ambulance ÚPMD se zabývají komplexní problematikou poruch statiky pánevního dna a inkontinence moči u žen. Dvě samostatné urogynekologické ambulance ordinují denně a mají vlastní urodynamickou vyšetřovací jednotku, jsou vybaveny moderními ultrazvukovými přístroji pro diagnostiku urogynekologických patologií. V ÚPMD provádíme kompletní spektrum operačních technik s maximálním důrazem na minimálně invazivní chirurgii ve všech případech, kdy je to pro pacientku vhodné.

Minimálně invazivní chirurgie

Kromě širokého spektra běžných gynekologických endoskopických výkonů provádíme řadu dalších méně obvyklých, superspecializovaných gynekologických operací. Z laparoskopických výkonů se jedná např. o promontofixace v léčbě sestupu ženských pohlavních orgánů, laparoskopické lymfadenektomie v případě onkologických onemocnění, konzervativní léčba děložních myomů či chirurgické řešení těžkých případů endometriózy. Z hysteroskopických výkonů máme kromě běžných endoresekčních výkonů například zkušenosti s úspěšnou léčbou Aschermannova syndromu.

Poradna pro endometriózu

Jako jedno z mála pracovišť v ČR se zabýváme i nejtěžšími případy endometriózy rektovaginálního septa včetně léčby endometriózy střeva. V nejtěžších případech spojených s nutností operací na střevě spolupracujeme s prof. MUDr. Robertem Gürlichem, DrSc., přednostou chirurgické kliniky FNKV. Většinu těchto složitých případů se snažíme řešit pomocí minimálně invazivní chirurgie – tj. kombinací laparoskopického a vaginálního přístupu.

Gynekologická onkologie

Náš zkušený onkologický tým poskytuje komplexní léčbu gynekoonkologických onemocnění, od centra onkologické prevence se zaměřením na prekancerózy vulvy a děložního hrdla, přes radikální chirurgickou léčbu až po zajištění následné adjuvantní léčby a dispenzarizace onkologických pacientek.

Senologie

ÚPMD je jedním z mála gynekologických pracovišť v ČR, zabývajících se i senologickou problematikou včetně senologické operativy. Počtem odvedených senologických výkonů se ÚPMD řadí mezi největší v ČR.

Mammografie

Na našem radiologickém oddělení provádíme kromě běžné ultrazvukové a rentgenové diagnostiky i všechny diagnostické výkony spojené s onemocněním prsu – tedy i preventivní a cílené sonografie prsu a mammografie. Ve srovnání s ostatními centry nabízíme zcela minimální čekací termíny na tato vyšetření.

Centrum trofoblastické nemoci

Jako jediné pracoviště v ČR koncentrujeme pacientky s patologií trofoblastu. Navazujeme v této práci na zkušenosti našeho bývalého spolupracovníka, doc. MUDr. Miloše Zavadila, DrSc., zakladatele tohoto oboru v České republice.

Centrum asistované reprodukce

Naše centrum asistované reprodukce má jednu základní výhodu oproti ostatním centrům asistované reprodukce: Díky jedinečnému zaměření ÚPMD jsme schopni poskytnout naprosto komplexní péči od řešení neplodnosti, od diagnostiky příčiny neplodnosti, přes případné operační řešení, až po prenatální diagnostiku v těhotenství a převzetí pacientky do následné péče v těhotenství a při porodu. Jsme tak schopni řešit případy neplodnosti koordinovaně, „pod jednou střechou“, od počáteční diagnostiky až po narození dítěte a neonatologickou péči.

Reprodukční imunologie

Oddělení reprodukční imunologie úzce spolupracuje s Centrem asistované reprodukce a koncentruje pacientky z celé České republiky. Toto oddělení pomáhá řešit především imunologické aspekty ženské neplodnosti a habituálního potrácení.

Riziková prenatální ambulance

Do naší rizikové prenatální ambulance můžete posílat k jednorázové konzultaci či v případě potřeby k převzetí do trvalé ambulantní péče vaše těhotné pacientky v případě zvýšeného rizika či patologických nálezů v těhotenství.

Prenatální diagnostika

Naše oddělení prenatální diagnostiky nabízí jak provádění prvotrimestrálního, tak druhotrimestrálního screeningu vrozených vývojových vad plodu, úzce spolupracuje s ambulancí klinického genetika, nabízí kompletné spektrum invazivní i neinvazivní prenatální diagnostiky. Na  úzce navazuje na možnosti nově vybudovaného Fetálního centra ÚPMD.

Centrum fetální medicíny

V Centru fetální medicíny ÚPMD se zabýváme především včasnou diagnostikou a řešením patologických stavů u dvojčetných a vícečetných gravidit a prenatálně diagnostikovaných případů diafragmatické hernie plodu. Kromě toho poskytujeme i konzultace v případě jiných, vážných patologií týkajících se dosud nenarozeného plodu. Jsme jediným takto zaměřeným centrem ve střední Evropě a úzce spolupracujeme s klinikou v belgickém Leuvenu pod vedením prof. Jana Depresta, která má s touto problematikou jedny z největších zkušeností ve světě.