Vědecká rada (VR) Ústavu pro péči o matku a dítě je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Ústavu pro péči o matku a dítě. V oblasti vědy a výzkumu je poradním orgánem statutárního zástupce.

Hlavním předmětem činnosti VR jsou:

 • konzultace
 • kontrola a schvalování vědecko-výzkumných projektů
 • organizace pregraduálního a postgraduálního vzdělávání lékařů
 • spolupráce s lékařskými fakultami
 • spolupráce s českými a zahraničními grantovými agenturami
 • mezinárodní spolupráce, prezentace a publikace
 • vědecká rada schvaluje účast lékařů na odborných konferencích

Vědeckou radu jmenuje ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě. Předsedu VR volí členové VR. Zasedání vědecké rady jsou veřejná.

Členové vědecké rady ÚPMD

 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
 • doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
 • doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
 • prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA – předseda
 • as. MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
 • as. MUDr. Petr Velebil, CSc.