ÚPMD je poskytovatelem zdravotních služeb na vysoce odborné a etické úrovni v rozsahu základních, specializovaných a vysoce specializovaných zdravotních služeb v rámci celé České republiky. Zdravotní péči a služby poskytuje ÚPMD ve formě akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní), jednodenní péče a ambulantní péče (primární, specializované a stacionární) ve vymezených medicínských oborech.

Ústav pro péči o matku a dítě, IČ: 00023698, se sídlem: Podolské nábřeží 157, Praha 4 – Podolí, 147 00, byl do seznamu znaleckých ústavů zapsán v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 26.10.2016, čj. MSP-47/2016-OOJ-SZN/6, a to do II/I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor zdravotnictví s rozsahem znaleckého oprávnění: gynekologie a porodnictví, pediatrie, gynekologie dětí a dospívajících, perinatologie a fetomaternální medicína, onkogynekologie, reprodukční medicína, urogynekologie.

V rámci ÚPMD působí následující soudní znalci:

  • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
  • MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M., MHA
  • doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
  • MUDr. Petr Šafář, CSc.
  • MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
  • MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
  • prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
  • prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
  • MUDr. Dana Ondrová Ph.D., MBA, IFEPAG

Jak podat žádost

V případě vašeho zájmu lze požádat o zpracování Znaleckého posudku Ústavu pro péči o matku a dítě z daných odvětví.

Žádost o Znalecký posudek ÚPMD zašlete e-mailem nebo poštou. Kontaktní osobou je ředitel ÚPMD, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Posudek bude vypracován na základě uzavřené smlouvy s termínem 3-4 měsíce od obdržení kopie zdravotnické dokumentace dle rozsahu této dokumentace a náročnosti případu.

Vyúčtování proběhne na základě vystavené faktury, záloha + doplatek (viz Ceník hrazených služeb). Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem o Registru smluv.

Pro základní informace a administraci kontaktujte:

Hana Žalmanová
asistentka ředitele ÚPMD
tel: 296 511 200
e-mail: sekretariat@upmd.eu