3D a 4D (4D = 3D v reálném čase) ultrazvuk není standardní, rutinní vyšetření.

Provádíme ho jako superkonziliární vyšetření v rámci screeningu (vyhledávání) některých vrozených vývojových vad (obličejové rozštěpy, defekty páteře apod.), při nejasných ultrazvukových nálezech ve 2D obraze.

K tomuto vyšetření je třeba doporučení odesílajícího lékaře (žádanka typu “K”).

4D ultrazvukové vyšetření provádíme též na vyžádání pacienta, kdy není třeba doporučení lékaře.

  • vyšetření provádíme v týdnech 14+0 až 17+0 a 26+0 až 30+0
  • objednání 1-2 týdny předem, telefonicky: 296 511 422
  • toto vyšetření poskytujeme každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek v odpoledních hodinách
  • cena UZ 4D v ceníku zahrnuje kompletní hodnocení růstu plodu, záznam 4D na flash disk, 1 x 3D foto

Kontaktní telefon: (+420) 296 511 422, Po – Pá 12.30 – 15.00

Ukázky 3D ultrazvuku

chlapecek
oblicej
mimino

Informovaný souhlas