Akutní péče

V ÚPMD jsou akutní případy, kdy je ohrožen život, ošetřeny ihned.

Pacienti s méně závažnými ambulantními akutními diagnózami (tj. předem neobjednaní) jsou zpravidla ošetřováni v pořadí, ve kterém se dostavili do ÚPMD.

Plánovaná péče

U plánovaných ambulantních vyšetření jsou pacienti ošetřováni v čase dle předchozího objednání, avšak v určitých případech je možný určitý časový posun, neboť zdravotničtí pracovníci dané ambulance mohou být neplánovaně povoláni k řešení akutního případu v ambulantní, či lůžkové části ÚPMD.

V oblasti plánované lůžkové péče nejsou v ÚPMD žádné dlouhé čekací lhůty ani pořadníky na plánované výkony. K operačním výkonům objednáváme hned po získání, doplnění a upřesnění nutných předoperačních vyšetření.

Operační indikace (tj. stanovení typu a rozsahu operace) probíhají každý pátek, kdy se tvoří kompletní operační program na následující týden.

období výkon čekací doba
25. referenční období 05/2023 – 11/2023 plánované gynekologické operace 2 – 3 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
24. referenční období 11/2022 – 05/2023 plánované gynekologické operace 2 – 3 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
23. referenční období 05/2022 – 11/2022 plánované gynekologické operace 2 – 3 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
22. referenční období 11/2021 – 05/2022 plánované gynekologické operace 2 – 3 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
21. referenční období 05/2021 – 11/2021 plánované gynekologické operace 2 – 3 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
20. referenční období 11/2020 – 05/2021 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
19. referenční období 05/2020 – 10/2020 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
18. referenční období 11/2019 – 04/2020 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
17. referenční období 05/2019 – 10/2019 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
16. referenční období 11/2018 – 04/2019 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
15. referenční období 05/2018 – 10/2018 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
14. referenční období 11/2017 – 04/2018 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
13. referenční období 05/2017 – 10/2017 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
onkologické operace bez čekací lhůty
12. referenční období 11/2016 – 04/2017 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
11. referenční období 05/2016 – 10/2016 plánované gynekologické operace nepřesáhla 2 měsíce
10. referenční období 11/2015 – 04/2016 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
9. referenční období 05/2015 – 10/2015 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
8. referenční období 11/2014 – 04/2015 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
7. referenční období 05/2014 – 10/2014 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
6. referenční období 11/2013 – 04/2014 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
5. referenční období 05/2013 – 10/2013 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
4. referenční období 11/2012 – 04/2013 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
3. referenční období 05/2012 – 10/2012 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
2. referenční období 11/2011 – 04/2012 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc
1. referenční období 05/2011 – 10/2011 plánované gynekologické operace nepřesáhla 1 měsíc