Zdravotní služby jsou v ÚPMD většinou poskytovány bezplatně – z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Existuje i část služeb, které jsou poskytovány v souvislosti se zdravotními službami, ale nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jde zejména o pobyt v pokojích s nadstandardním vybavením, některé doplňkové služby, např. předporodní kurzy, cvičení těhotných, nadstandardní screening v I. trimestru gravidity, nejmodernější zobrazovací metody, jako je 3-D ultrazvukové vyšetření, služby laktační poradny a mléčné banky, rozšířená ochrana novorozenců před některými nakažlivými nemocemi apod.

Mezi služby nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění patří i výkony plastické chirurgie.

Platnost: od 01. 03. 2024

Tento ceník stanovuje ceny za služby poskytované v ÚPMD nehrazené z prostředků zdravotního pojištění. Veškeré úhrady dle ceníku lze provádět v hotovosti nebo platební kartou v hlavní pokladně ÚPMD umístněné v přízemí hlavní budovy a na dalších uvedených místech. Bezhotovostní platby jsou možné běžnými platebními kartami (VISA, MasterCard, Maestro, American express, Diners club a JCB).

Kompletní ceník ke stažení:

Pokladní hodiny v hlavní pokladně
den čas
pondělí – čtvrtek 07.00 – 16.30
pátek 07.00 – 15.30
 
Pokladní hodiny v kartotéce
den čas
so + ne + svátky 08.30 – 14.00

Mimo pokladní hodiny v hlavní pokladně a v kartotéce lze provést úhradu bezhotovostně – platební kartou i v hotovosti v gynekologické ambulanci v 1. poschodí.

Úhrady, které je možné provádět mimo pokladnu a kartotéku:

 1. Platby za nadstandardní služby poskytované pracovištěm prenatální diagnostiky lze hradit přímo na pracovišti.
 2. Platby za rehabilitační cvičení pro pacientky s dysfunkcí pánevního dna lze provádět přímo na urogynekologické ambulanci.
 3. Platby za parkovné se provádí v samoobslužném automatu u výjezdu z areálu ÚPMD. Parkovné je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou.

U některých služeb je po předchozí dohodě možný i bezhotovostní převod na účet ÚPMD na základě vystavené faktury.
V areálu ÚPMD není instalován bankomat.

Platby za umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost

Souhrnný účet – UPT za hospitalizaci

výkon platba [Kč]
Umělé ukončení těhotenství / redukce počtu plodů u vícečetné gravidity na vlastní žádost pacientky – soubor výkonů – vyšetření gynekologem, ultrasonografické vyšetření pánve, vyšetření anesteziologem, kombinovaná i.v.a inhalační anestezie, ukončení těhotenství v 1. trimestru, event. redukce vícečetné gravidity, režie OS, vyšetření anesteziologem po výkonu, kontrolní vyšetření gynekologem po výkonu, 1 ošetřovací den 5 600
K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny 600
těhotenský test, moč 30
odběr biologického materiálu 50
MOP 170
sepsání žádosti 250
odběr krve 50
krevní obraz 40
koagulační vyšetření 220
BWR 120
vyšetření anti HIV 640
EKG 180
vyšetření internistou 630
Anti-D (preventivní podání) 1 amp. + aplikace i.m. 1 400
ostatní  
Celkem (celková částka je součtem položek)  

Souhrnný účet – UPT ambulantní

výkon platba [Kč]
Umělé ukončení těhotenství – soubor výkonů – vyšetření gynekologem, ultrasonografické vyšetření pánve, vyšetření anesteziologem, kombinovaná i.v.a inhalační anestezie, ukončení těhotenství v 1. trimestru, režie OS, vyšetření anesteziologem po výkonu, kontrolní vyšetření gynekologem po výkonu, režie ambulantního výkonu 4 800
K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny 600
těhotenský test, moč 30
odběr biologického materiálu 50
MOP 170
sepsání žádosti 250
odběr krve 50
krevní obraz 40
koagulační vyšetření 220
BWR 120
vyšetření anti HIV 640
EKG 180
vyšetření internistou 630
1 ošetřovací den 1 000
Anti-D (preventivní podání) 1 amp. + aplikace i.m. 1 400
ostatní  
Celkem (celková částka je součtem položek)  

Souhrnný účet – UPT provedené farmakologickou metodou

výkon platba [Kč]
Umělé ukončení těhotenství farmakologickou metodou – soubor výkonů – vyšetření gynekologem, ultrasonografické vyšetření pánve, léky pro farmakologické ukončení gravidity, aplikace 1. léku, aplikace 2. léku, kontrolní vyšetření gynekologem, ultrazvuková kontrola, cena vč. režie ambulantních výkonů 4 800
K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny 600
těhotenský test, moč 30
odběr biologického materiálu 50
MOP 170
sepsání žádosti 250
odběr krve 50
krevní obraz 40
koagulační vyšetření 220
BWR 120
vyšetření anti HIV 640
EKG 180
vyšetření internistou 630
Anti-D (preventivní podání) 1 amp. + aplikace i.m. 1 400
ostatní  
Celkem (celková částka je součtem položek)  

Platba za zavedení IUD (nitroděložního tělíska)

Zavedení nitroděložního tělíska bez anestezie, bez materiálu (soubor všech výkonů). 1 200
Zavedení nitroděložního tělíska s celkovou i.v. anestezií, bez materiálu (soubor všech výkonů) ambulantně 2 000
Zavedení nitroděložního tělíska s celkovou i.v. anestezií, bez materiálu (soubor všech výkonů) během hospitalizace 4 400

Platba za sterilizaci na vlastní žádost

Laparoskopicky provedená tubární sterilizace – na vlastní žádost pacientky, pokud neexistuje zdravotní indikace a není zajištěna úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění (cena za celou hospitalizaci, vč. všech výkonů). 15 000
Tubární sterilizace – na vlastní žádost pacientky, pokud neexistuje zdravotní indikace a není zajištěna úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění – provedená v rámci jiného operačního výkonu (hrazeného z veřejného zdravotního pojištění). 5 000

Platby za nadstandardní služby poskytované v ÚPMD

Předporodní kurzy

kurz platba [Kč]
předporodní kurz – samotná matka (3×2 hod., skupina min. 3 matky) 1 800
předporodní kurz – matka + doprovod (3×2 hod., skupina min. 3 páry) 2 500
předporodní kurz – matka + doprovod (3×2 hod., on-line) 2 500
předporodní kurz – vícerodička – samotná matka (1×2 hod., skupina min. 3 matky) 850
předporodní kurz – vícerodička – matka + doprovod (1×2 hod., skupina min. 3 páry) 1 200
 předporodní kurz v angličtině – matka a doprovod (1×3 hod., skupina min. 2-4 páry)  4 800
 předporodní kurz v angličtině – matka a doprovod (1×3 hod., on-line) 4 800
   
individuální předporodní kurz – matka + doprovod (1×2 hod., max. 3 osoby) 5 400
individuální předporodní kurz v angličtině – matka + doprovod (1×3 hod., max. 3 osoby) 9 000
víkendový jednodenní předporodní kurz – matka a doprovod (4 hod., skupina min. 3 páry) 3 000
individuální víkendový jednodenní předporodní kurz – matka + doprovod (4 hod., max. 3 osoby) 10 800
individuální víkendový jednodenní předporodní kurz v angličtině – matka + doprovod (4 hod., max. 3 osoby) 12 000

Platby za tělocvik a rehabilitační cvičení

Skupinové cvičení pro těhotné

délka platba [Kč]
Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min.) 200
Permanentka na 5 cvičebních hodin 1x týdně (1 cv.hod.= 45 min.) 850
Úhrada 1 cvičební hodiny – on-line (1 cv.hod.= 45 min.) 170

Skupinové cvičení po šestinedělí

délka platba [Kč]
Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min.) 200
Permanentka na 5 cvičebních hodin 1x týdně (1 cv.hod.= 45 min.) 850
Úhrada 1 cvičební hodiny – on-line (1 cv.hod.= 45 min., dostupné od 1.9.2021) 170

Skupinové cvičení pánevního dna

délka platba [Kč]
Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min.) 200
Permanentka na 5 cvičebních hodin 1x týdně (1 cv.hod.= 45 min.) 850

Veškeré platby budou prováděny předem. Předpokladem k účasti ke cvičení je nutný písemný souhlas ošetřujícího lékaře. V případě zakoupení permanentky se nevyčerpané cvičení nevrací.

Stimulace pánevního dna na magnetické křesle (BIOCON) pro pacientky s dysfunkcí pánevního dna

cvičení platba [Kč]
cena za jednu stimulaci 350

Platba je prováděna přímo na urogynekologické ambulanci ve 2. patře hlavní budovy.

Individuální fyzioterapie pro ženy

délka platba [Kč]
Cena za jednu hodinu individuální fyzioterapie 800

Nadstandardní služby u porodu

služba platba [Kč]
Balíček nadstandardních služeb u porodu “Podolský balíček” 1 990
“Podolský balíček” obsahuje: 

 1. možnost parkování bez poplatku pro doprovod u porodu (1 vůz) na parkovišti ÚPMD po dobu 10 hodin zdarma. Sleva bude odečtena v rámci vyúčtování poskytnuté péče při propuštění z porodnice; 
 2. možnost nonstop telefonické konzultace s porodní asistentkou na telefonním čísle 296 511 718                          po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci. Heslo pro telefonickou komunikaci je koncovka Vašeho rodného čísla; 
 3. informační brožura pro rodiče a pamětní pohlednice;
 4. po přijetí k porodu možnost přednostního umístění na nadstandardním pokoji v případě zájmu klientky  a volné kapacity. V případě, že nebude možné umístění na nadstandardním pokoji pro plnou kapacitu, či o umístění na nadstandardním pokoji nebude zájem,  bude vrácena část poplatku za Podolský balíček ve výši 200 Kč;
 5. po přijetí k porodu možnost přednostní rezervace  porodního boxu s vanou v případě, že bude aktuálně volný a dostupný;
 6. zvýhodněná cena za využití vany při porodu cenu 500,- Kč (běžná cena 1500,- Kč);
 7. občerstvení pro doprovod u porodu;
 8. možnost použití aromaterapie;,
 9. vybavení porodního boxu toaletními potřebami (vypůjčení ručníku a osušky, sprchový gel, šampón, koupací čepice, jednorázové přezůvky a potřeby pro rodičku); 
 10. možnost bezplatné telefonické konzultace s laktační poradkyní v období šestinedělí na telefonním čísle 296 511 833 po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci a možnost jedné bezplatné konzultační návštěvy u laktační poradkyně v ÚPMD Praha. Heslo pro telefonickou komunikaci je koncovka Vašeho rodného čísla;
 11. doplňky a kosmetika pro matku a novorozence;
 12. doprovod jedné osoby u porodu (včetně nákladů na její přítomnost). V případě, že nebude u porodu přítomen doprovod, bude vrácen poplatek za doprovod u porodu dle výše uvedené v článku 3.17 tohoto ceníku;
 13. identifikační „kolečka“ pro matku a novorozence.
Přítomnost každé další osoby u porodu (více než 1 osoba) 750 / osoba

Platba za použití inhalační anestézie při spontánním porodu (Entonox)

úkon platba [Kč]
Standardní cena za jedno použití při spontánním porodu a spotřebě do 10 dílků inhalační analgezie
Běžná spotřeba při spontánním porodu je 6 dílků inhalační analgezie.
1 000
Cena za vyšší spotřebu inhalační analgezie při spontánním porodu nad 10 dílků je účtována na základě počtu spotřebovaných dílků.
* Maximální počet účtovaných dílků je 15 a výše úhrady za vyšší spotřebu nepřekročí částku 3000 Kč. Celkový maximální poplatek za jedno použití inhalační analgezie při spontánním porodu, tj. “standardní cena” + “cena za vyšší spotřebu” nepřekročí částku 4000 Kč (1000 + 3000).
200 / dílek*
cena za jedno použití při šití hráze po porodu je 500
cena za jedno použití při výkonu asistované reprodukce na sále IVF 200

 

Platba za úkony prováděné RDG oddělením

úkon platba [Kč]
Mamografie (vyžádaná péče) 600
Ultrazvukové vyšetření prsů (vyžádaná péče) 600
   

Platby za nadstandardní služby poskytované pracovišti prenatální diagnostiky

úkon platba [Kč]
Zhotovení fotografie plodu z vyšetření 2D UZ 100
Provedení UZ 4D vyšetření plodu na vlastní žádost bez doporučení příslušného odborného lékaře včetně natočení záběrů z vyšetření na DVD + zhotovení fotografie plodu 900
Prvotrimestrální kombinovaný screening vrozených vývojových vad certifikovaným lékařem (provádí se v období gravidity 12+1 až 13+6) včetně kalkulace individuálního rizika nejčastějších těhotenských komplikací a kalkulace individuálního rizika preeklampsie a poruchy růstu plodu u jednočetného těhotenství 1 500*
Prvotrimestrální kombinovaný screening vrozených vývojových vad certifikovaným lékařem (provádí se v období gravidity 12+1 až 13+6) včetně kalkulace individuálního rizika nejčastějších těhotenských komplikací u vícečetných těhotenství 2 000*
Podrobné morfologické vyšetření plodu ve II. trimestru (provádí se ideálně v období gravidity 20+0 až 22+0). Slouží k podrobnému posouzení jednotlivých orgánů a orgánových systémů a k případnému potvrzení morfologických vad a rizika nejčastějších genetických vad až v 90 %. Vyšetření odpovídá standardům FMF (Fetal Medicine Foundation). U jednočetného těhotenství. 1 500
Podrobné morfologické vyšetření plodu ve II. trimestru (provádí se ideálně v období gravidity 20+0 až 22+0). Slouží k podrobnému posouzení jednotlivých orgánů a orgánových systémů a k případnému potvrzení morfologických vad a rizika nejčastějších genetických vad až v 90 %. Vyšetření odpovídá standardům FMF (Fetal Medicine Foundation). U vícečetného těhotenství. 2 000
Úhrada média (kontrastní látky) při ambulantním vyšetření průchodnosti vejcovodů (HSG) na podkladě indikace lékaře 2 000
   
Neinvazivní prenatální (NIPT) test – přesný test pro učení Downova syndromu a dalších nejběžnějších trizomií plodu v ranném těhotenství, včetně určení pohlaví plodu a testu na vybrané mikrodeleční syndromy (DiGeorgův syndrom) 12 500*

* Na výše uvedené prvotrimestrální screeningy a screeningový Harmony test přispívají některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů. Informujte se, prosím, u své zdravotní pojišťovny.

Platby za služby laktační poradny

úkon platba [Kč]
Platba pro hospitalizované pacientky 0
Telefonická konzultace s laktační poradkyní v období šestinedělí pro předplatitelky “Podolského balíčku”
(služba je poskytována na telefonním čísle 296 511 833 po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci **)
0
Jedna konzultační návštěva u laktační poradkyně v ÚPMD Praha pro předplatitelky “Podolského balíčku” 0
Platba pro nehospitalizované pacientky (za každou započatou hodinu) 800

** – Telefonické konzultace jsou poskytovány pouze pacientkám, které jsou verifikovány pomocí uvedení jména, příjmení a hesla pro komunikaci. Heslo pro komunikaci je koncovka rodného čísla.

Výkup a prodej mateřského mléka

úkon platba [Kč]
Výkupní cena mléka pro nehospitalizované pacientky (za 1 litr) 250
Prodejní cena prověřeného mléka (za 1 litr) 1 500

Poplatek za aplikaci vakcíny

úkon platba [Kč]
Očkování nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Poplatek za aplikaci jedné vakcíny
200

Platby za pobyt na pokojích s nadstandardním vybavením a službami

Platby za užívání pokojů s nadstandardním vybavením a další nadstandardní služby jsou odstupňovány podle kvality poskytovaných služeb a vybavení pokoje. Pokoje jsou zařazeny do kategorií, viz tabulka níže.

kategorie pokoje umístění pokojů cena [Kč/den]
A P4: pokoj č. 1 (místnost D530) 1 000
B P1: pokoj č. 2 (místnost D318)
P2: pokoj č. 2 (místnost D418)
P4: pokoj č. 5 (místnost D521)
1 500
C P3: pokoj č. 3, 7
G2: pokoj č. 1 (494), č. 2 (490) a č. 3 (489)
2 000
D G2: pokoj č. 3 (489)
P4: pokoje č. 7 (místnost D517)* a č. 8 (místnost D516)*
P1: pokoj č. 15 (místnost C323)
P2: pokoj č. 15 (místnost C423)
2 500
E P4: pokoj č. 4 (místnost D524)
P1: pokoje č. 6 (místnost D330)* a č. 7 (místnost D332)*
P1: pokoje č. 10 (místnost C344)* a č. 1 (místnost D316)*
P2: pokoje č. 10 (místnost C444)* a č. 1 (místnost D416)*
P1: pokoj č. 16 (místnost C321)
P2: pokoj č. 16 (místnost C421)
* Jedná se o sdílený pokoj, který je v případě volné lůžkové kapacity možné využít jako pokoj nadstandardní. Pokud však v průběhu pobytu na nadstandardním pokoji dojde k potřebě uvolnění této lůžkové kapacity pro další klientku z důvodu nedostatku lůžek v ÚPMD, je povinnen doprovod klientky následující den do 9:00 druhé místo uvolnit. Poplatek za nadstaradní pokoj v takovém případě bude účtován pouze za dobu, kdy byl pokoj využíván jako nadstandardní.
3 000
F P2: pokoje č. 6 (místnost D430) a č. 7 (D432) 3 700
G P1: pokoj č. 14 (místnost C325)
P2: pokoj č. 14 (místnost C425)
3 700
H P1: pokoj č. 11 (místnost C341)
P2: pokoj č. 11 (místnost C441)
3 900

Platby probíhají ve dvou fázích. Při nástupu na nadstandardní pokoj je skládána částka Kč 5 000 a po ukončení hospitalizace je vystaven celkový účet, z něhož vyjde doplatek nebo přeplatek, který je do 24 hodin vyrovnán.

Platby za nadstandardní pokoje u nepojištěných klientek probíhají v souvislosti se složením zálohy na péči dle pokynů oddělení úhrad zdravotních služeb.

Pokud pojištěná pacientka chce zůstat v péči oddělení i přesto, že bylo ze zdravotního hlediska lékařem doporučeno ukončení hospitalizace, je cena za každý den pobytu na nadstandardním pokoji navíc stanovena cena ve výši 150 % částek uvedených ve 3. sloupci výše uvedené tabulky.

Pokud se na nadstandardním pokoji rozhodnou být dvě pacientky, platí každá polovinu uvedené ceny.

Po propuštění je nutné nadstandardní pokoj vyklidit do 12.00 hodin, po této době je vyúčtována cena za další den pobytu.

Na oddělení P3 u pokojů č. 3 a 7 do 3 hodin času pobytu pacientky snižuje úhrada na Kč 900.

Platba za pobyt na porodním boxu s nadstandardním vybavením a službami

služba platba [Kč]
pro předplatitele “Podolského balíčku” 500 ****
standardní cena 1 500 ****
**** Poplatek je účtován za každých započatých 24 hodin
V poplatku je zahrnuto: 

 • možnost využití vany pro I. dobu porodní,
 • vyčleněná porodní asistentka,
 • nadstandardní vybavení porodního boxu.

V případech, kdy nebude nadstandardní porodní box dostupný, bude poplatek vrácen.

Platba za jednorázové atypické gynekologické zrcadlo

pomůcka platba [Kč]
jednorázové atypické gynekologické zrcadlo 25
Možno zakoupit v lékárně ÚPMD.

Platba za monitorovací pás pro CTG vyšetření

pomůcka platba [Kč]
cena za jeden pár 120

Úhrada za pás je prováděna v recepci prenatální ambulance.

Náklady na přítomnost doprovodu ošetřované u porodu

Základní náklady, které je nutno ze strany ÚPMD vynaložit pro umožnění přítomnosti doprovodu ošetřované při porodu, sestávají z:

 • zvýšených personálních nákladů ÚPMD na zajištění bezproblémové přítomnosti doprovodu na porodním či operačním sále (celkem čtyři úvazky porodní asistentky pro zajištění této služby v nepřetržitém provozu, která zajišťuje příjem, komunikaci a pohyb doprovodu u porodu na porodních a operačních sálech),
 • náhrady za zvýšené úsilí personálu ÚPMD v souvislosti s přítomností doprovodu u porodu,
 • režijních nákladů, tj. nákladů vztažených k podpůrným procesům ÚPMD.
  platba [Kč]
Poplatek za přítomnost doprovodu ošetřované u porodu 750 / osoba

Preventivní screeningový test zraku malých dětí

Jedná se o screeningový test zraku pro děti od 6-ti měsíců přístrojem Plusoptix.
Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady oka (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku. Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

úkon cena [Kč]
Poplatek za jeden screeningový test zraku malých dětí 300

Na screeningový test zraku přispívají některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

Cytologická vyšetření

Jedná se o cytologické vyšetření metodou “liquid based”, tedy vzorek se odesílá v roztoku, nikoliv na sklíčku. Výhodou je možnost provést vyšetření i při kontaminaci jinými buňkami (např. krev při děložním krvácení) a především možnost dodatečného vyšetření HPV (lidských papilomavirů) přímo ze vzorku bez nutnosti dodatečného odběru, tedy dodatečné návštěvy pacientky v ambulanci.

úkon cena [Kč]
Poplatek za jedno LBC vyšetření 500
Poplatek za jedno HPV mRNA vyšetření 500

Aplikace speciální látky při invazivních výkonech v oblasti dutiny břišní k prevenci srůstů

Aplikace vysoce viskózního gelu (speciálního zdravotnického materiálu) složeného ze 100% čisté kyseliny hyaluronové při invazivních výkonech v oblasti dutiny břišní k prevenci srůstů.
Gel, který je tělu vlastní, vytváří mechanickou bariéru mezi jednotlivými orgány po operačním zákroku v místě, kde je riziko vzniku srůstů. Gel je vhodný jako prevence proti srůstům po operacích v oblasti pánve (operace dělohy, vaječníků, vejcovodů…), břicha, po porodu císařským řezem.

úkon cena [Kč]
Hyalobarrier gel 3 500
Hyalobarrier gel Endo 3 800

Platba za identifikační „kolečka“ matky a novorozence

Jedná se o úhradu za identifikační “kolečka” pro matku a novorozence. Platba bude účtována pouze v případě, že tato identifikační “kolečka” nebudou vrácena po ukončení hospitalizace na oddělení. V případě, že tato “kolečka” nebudou vrácena, bude do závěrečného účtu pacientky předepsána úhrada za každý nevrácený pár. Pokud se jedná o vícečetné těhotenství, účtuje se platba dle počtu novorozenců.

úkon cena [Kč]
Cena za jeden pár (matka a novorozenec) 50

Úhrada nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu či kopie zdravotnické dokumentace (ZD)

Úhrady nákladů spojených s pořízením výpisů, opisů či kopií zdravotnické dokumentace („ZD“) a s nahlížením do zdravotnické dokumentace (mimo úkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění či úkonů, které upravují jiný právní předpisy, např. cenové předpisy o regulaci cen):

úkon cena [Kč] bez DPH
paušální úhrada nákladů spojených s vyžádáním, vyhledáváním a dovozem zdravotnické dokumentace z archivu umístěného mimo budovu ústavu (v případě, že se pořizování výpisu, opisu, kopie zdravotnické dokumentace či nahlížení do zdravotnické dokumentace týká již archivované zdravotnické dokumentace) 500
paušální úhrada nákladů spojených s vyžádáním a vyhledáváním zdravotnické dokumentace z archivu umístěném v rámci budovy ústavu (v případě, že se pořizování výpisu, opisu, kopie zdravotnické dokumentace či nahlížení do zdravotnické dokumentace týká již archivované zdravotnické dokumentace) 250
Paušální úhrada za služby spojené s odesláním zdravotnické dokumentace do 5 listů (včetně položky na dobírku) 140
Paušální úhrada za služby spojené s odesláním zdravotnické dokumentace nad 5 listů (včetně položky na dobírku) 150
Paušální úhrada za služby spojené s odesláním zdravotnické dokumentace pomocí datové schránky 33,06
Paušální úhrada za služby spojení s odesláním do zahraničí jsou dle platného ceníku České pošty dle ceníku pošty
úhrada nákladů spojená s kopírováním a tiskem zdravotnické dokumentace v případě, že se nejedná o výtisk výsledků nebo klasický výpis pro ošetřujícího lékaře (cena za kus): kopie formátu A4 (jednostranně) 4 / ks
kopie formátu A4 (oboustranně) 6 / ks
kopie formátu A3 (jednostranně) 6 / ks
kopie formátu A3 (oboustranně) 10 /ks
tisk formátu A4 (jednostranně) z tiskárny počítače 4 / ks
Úhrada nákladů spojených se skenováním zdravotnické dokumentace administrativní práce – do 10 listů včetně (20 minut) 90
administrativní práce – do 30 listů včetně (45 minut) 190
administrativní práce – do 50 listů včetně (60 minut) 250
mimořádně velký rozsah zdravotnické dokumentace nad 50 listů účtováno dle skutečně stráveného času sazbou ve výši 250 Kč / hod x počet strávených hodin
cena media (flash disk) 200
nahrání požadovaného souboru na vlastní médium (zdravotnická dokumentace, nahrávky vyšetření ze zdravotnických přístrojů – např. UZ, RTG,…) – dle možnosti přístrojové techniky 200 Kč / hod

Náklady na poskytnutí informace dle žádosti žadatele spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním:

 • za každou započatou hodinu vyhledávání činí náklady částku ve výši 757,- Kč (v případě, že bylo vyhledávání provedeno lékařem – LÉK);
 • za každou započatou hodinu vyhledávání činí náklady částku ve výši 402,- Kč (v případě, že bylo vyhledávání provedeno nelékařem – SZP).
 • za každou započatou hodinu vyhledávání činí náklady částku ve výši 303,- Kč (v případě, že bylo vyhledávání provedeno zaměstnancem se středoškolským vzděláním – THP).

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Úhrada nákladů spojených s vyplňováním formuláře pacientkám pro komerční pojišťovnu

náklady spojené s vyhledáním pacientky v NIS a vyplněním a potvrzením pacientkou předloženého formuláře pojišťovny (komerční pojištění) 250

Úhrada nákladů spojených s vyplňováním formuláře pacientkám pro komerční pojišťovnu

náklady spojené s vyhledáním pacientky v NIS a vyplněním a potvrzením pacientkou předloženého formuláře pojišťovny (komerční pojištění) 250

Úhrada nákladů spojených s vyplňováním formuláře pacientkám pro žádost o lázeňský pobyt

Náklady spojené s posouzením zdravotnické dokumentace a nároku pacientky lékařem, posouzení indikací a kontraindikací k lázeňské péči, doporučení typu péče a návrhy na konkrétní lázně, vyplnění a potvrzení formulářů 500

Odborná stáž v ÚPMD

  platba [Kč] bez DPH
Poplatek za jednodenní stáž v trvání 6 – 8 hodin 500
Poplatek za týdenní stáž v trvání 5 pracovních dnů 2 000
Poplatek za měsíční stáž v trvání 20 pracovních dnů 8 000
Poplatek za měsíční stáž v trvání 20 pracovních dnů při stáži trvající déle než 3 měsíce 7 000

Poplatek se netýká odborných stáží zajištovaných pomocí katedry GYN-POR při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
Částky jsou osvobozeny od DPH.

Vypracování Ústavního znaleckého posudku

  platba [Kč] bez DPH
poplatek za vypracování jednoho ÚZP 80 000

Jedná se o smluvní cenu, která se může lišit v souvislosti s náročností případu, obsáhlosti zdravotnické dokumentace či s přizváním konzultanta z jiného oboru.
ÚZP se hradí na základě vystavené faktury.

Projekce reklamního obsahu na LCD monitorech v prostorech ÚPMD

varianta cena [Kč/měsíc] bez DPH
A 1 000
1x 20s LCD poster (statická reklama bez zvuku)
zobrazení LCD posteru 1x v hodině v délce 20s, počet zobrazení denně 40 /měsíčně 1200
B 2 000
3x 20s LCD poster
zobrazení LCD posteru 3x v hodině v délce 20s, počet zobrazení denně 120 / měsíčně 3600
C 2 000
1x 20s reklama (klasická reklama se zvukem)
zobrazení reklamy 1x v hodině v délce 20s, počet zobrazení denně 40 / měsíčně 1200
D 4 000
3x 20s reklama (klasická reklama se zvukem)
zobrazení reklamy 3x v hodině v délce 20s, počet zobrazení denně 120 / měsíčně 3600

Ostatní reklamní služby

služba cena [Kč/měsíc] bez DPH
Nástěnný plakát v “klip rámu” velikost A2 – prostor kategorie 1 500
Nástěnný plakát v “klip rámu” velikost A2 – prostor kategorie 2 300
Umístění tiskovin do velikost A5 (v případě objednání projekce na LCD – Varianty D na dobu delší než 6 měsíců – tiskoviny v blízkosti LCD zdarma) 1 000
Stojanová reklama (vysouvací) 5 000
Prosklená vitrína (u vchodu lékárny) 5 000
Reklamní bannery venkovní cena dle individuální dohody
Poskytnutí značky “loga” ÚPMD jinému subjektu k vlastní sebeprezentaci cena dle individuální dohody
Poskytnutí možnosti prezentace produktů/značky formou produktových brandovaných “balíčků” cena dle individuální dohody
Propagace na oficiálních účtech sociálních sítí ÚPMD cena dle individuální dohody

Platby za poskytnutí prostorů v ÚPMD pro komerční filmovou, televizní, případně jinou tvorbu

Za natáčení nebo fotografování ve společných prostorách bez zásadnějšího omezení provozu Ústavu pro péči o matku a dítě se stanovuje individuálně s minimální základní cenou 5 000 Kč* za každou započatou hodinu, resp. cenou 60 000 Kč* za každý den natáčení v jednom patře interiéru plus vyvolané náklady ( osobní náklady vyčleněného personálu, spotřeba elektřiny apod.).

Osobní náklady vyčleněného personálu jsou následující:

kdy cena [Kč/hod]
v pracovních dnech pondělí – pátek: 500
sobota: 700
neděle a svátek: 700

Cena natáčení v exteriéru nebo fotografování se stanovuje individuálně s minimální základní cenou 2 000 Kč* za každou započatou hodinu, resp. 24 000 Kč* na den plus veškeré vyvolané ostatní náklady uvedené výše.
* V případě natáčení dokumentárního pořadu pro televizní vysílání je účtována cena poloviční.

 • V případě natáčení nebo fotografování, které vyžaduje omezení nebo zastavení provozu, bude cena stanovena individuální dohodou minimálně však dvojnásobkem ceny základní (např. klinická pracoviště a pracoviště komplementu) plus veškeré vyvolané náklady.
 • Cena za parkování osobních vozidel v prostorách ÚPMD v rámci natáčení nebo  fotografování je stanovena na 50 Kč za každou započatou hodinu, pro ostatní vozidla (např. dodávky, generátor elektrického proudu, nákladní vozidla apod.) je cena 150 Kč za každou započatou hodinu.
 • Cena za zábor zpevněné plochy v exteriéru se stanovuje individuálně s minimální základní cenou 25 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
 • V odůvodněných případech lze cenu za poskytnutí prostorů pro filmovou, televizní případně jinou tvorbu stanovit individuálně.
 • Výše uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, které bude uplatněno při vystavování faktury.

Na každou akci bude uzavřena smlouva. Po ukončení akce bude v souladu se smlouvou vystavena faktura.

Zajištění provozu v přednáškovém sále

Náklady spojené s využitím přednáškového sálu pro vzdělávací programy (elektřina, teplo, úklid, osobní náklady zaměstnanců ÚPMD apod.) jednorázově 1 000 Kč s DPH.

Náklady spojené s občerstvením jednorázově 1 500 Kč s DPH.

Termíny konání vzdělávacích programů a seminářů musí být nahlášeny v sekretariátu ředitele a zaevidovány do záznamové knihy nejpozději 1 týden před datem konání.

Celkový jednorázový poplatek za prezentaci firmy na semináři je 2 500 Kč s DPH.

Zajištění provozu v zasedací místnosti

Náklady spojené s využitím zasedací místnosti ve 3.patře pro vzdělávací programy (elektřina, teplo, úklid, osobní náklady zaměstnanců ÚPMD apod.) ve výši 500 Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.

Termíny konání vzdělávacích programů a seminářů musí být nahlášeny v sekretariátu ředitele a zaevidovány do záznamové knihy nejpozději 1 týden před datem konání.

Náklady spojené s firemní prezentací v zasedací místnosti 2 000 Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.

Zajištění provozu v rondelu

Náklady spojené s využitím rondelu ve 3.patře pro výstavy, prezentace, catering, apod. ve výši 1 000 Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.

Termíny konání vzdělávacích programů a seminářů musí být nahlášeny v sekretariátu ředitele a zaevidovány do záznamové knihy nejpozději 1 týden před datem konání.

Náklady spojené s firemní prezentací, zajištění cateringu pro firemní prezentaci v rondelu ve výši 2 500 Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.

Související služby pro zajištění všech akcí v ÚPMD

Náklady spojené s organizací akcí “na klíč”, např. zajištění externího občerstvení, videopřenosů z jiných pracovišť, příprava podkladů a dokumentů apod.

Účtováno dle časové náročnosti jednotlivých úkonů sazbou 500 Kč za člověkohodinu bez DPH ve všední den a v pracovní dobu, jinak 700 Kč za člověkohodinu bez DPH.

Cena za exkurzi v ÚPMD

Cena za exkurzi v ÚPMD se stanovuje individuálně v závislosti na době a odborném zaměření návštěvy a počtu návštěvníků. Základní cena pro skupinu do počtu 15 účastníku je ve výši 2 500 Kč bez DPH. Za každých dalších (i započatých) 15 účastníků 2 500 Kč bez DPH.

Jako podklad pro úhradu v hotovosti je nutné předložit schválení akce ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě.

Platby za parkování

  platba [Kč]
30 minut bez poplatku
30 – 60 minut a každá další započatá hodina 50
celodenní parkování
(O celodenní parkování je nutné žádat ve vrátnici do 60 minut po vjezdu do areálu)
700

Bez poplatku

 • vozidla záchranné služby a ostatních zdravotnických složek
 • vozidla PČR – při služebním zákroku
 • vozidla Hasičského záchranného sboru při služebním zákroku
 • občané ZTTP při předložení zdravotního průkazu zaměstnancům vrátnice ÚPMD (při vjezdu do areálu)
 • další osoby a subjekty dle provozního řádu parkoviště ÚPMD

Postihy

  platba [Kč]
ztráta parkovacího lístku 1 000
parkování mimo vyhrazená parkovací místa 500
neoprávněné parkování na místech pro invalidy 1 500
neoprávněné parkování na zeleni 2 000
neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro doprovod u porodu nad rámec pobytu na porodním boxu (PB) či operačním sále (OS)*** za každou započatou hodinu*** – Jedná se o zvýšenou sazbu parkovného za blokování vyhrazeného parkoviště pro dorovod u porodu v rámci předplacené služby “Podolský balíček” za každou započatou hodinu nad potvrzený odchod z PB či OS na parkovacím lístku. 100
ztráta klíče od závory vyhrazeného parkování 500

Parkovné se platí v samoobslužném automatu umístěném u výjezdu z areálu ÚPMD. Parkovné je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou.

Platba za využití WiFi

V ÚPMD je k dispozici sdílená “veřejná” síť pro WiFi konektivitu a tato síť je klientům ÚPMD poskytována zcela zdarma.  Nad rámec této konektivity je možné si zakoupit přístup do “privátní” sítě, kde je garantována vyšší stabilita připojení a rychlost poskytovaného připojení.

služba platba [Kč]
Platba za připojení k WiFi “privátní” síti pro 2 osoby v rámci jednoho přístupového kódu na standardních pokojích a odděleních 100 / pobyt
Poplatek za připojení bude vyúčtován na konci pobytu v ÚPMD. Služba bude dostupná postupně na všech odděleních. Aktuální dostupnost této služby je třeba ověřit u staniční sestry.