Vážené pacientky, vážené maminky,
v Ústavu pro péči o matku a dítě je pravidelně sledována kvalita poskytovaných zdravotních služeb. Proto se i v letošním roce zapojil ÚPMD do celostátního projektu  „Nejlepší nemocnice roku 2024“. Kvalitu péče, průběh vaší návštěvy a hospitalizace v ÚPMD můžete ohodnotit prostřednictvím anonymních dotazníků.

Budeme velmi rádi, pokud se k jednotlivým otázkám vyjádříte upřímně a pravdivě.

Děkujeme za spolupráci, váš názor či připomínky.

Vaše ÚPMD