ÚPMD umožňuje vjezd do areálu a parkování pacientům a návštěvám. Parkování je povoleno jen na k tomu určených místech a je zpoplatněno. Kapacita parkoviště je omezena.

Vjezd do areálu

Při vjezdu do areálu si odeberte z automatu u vjezdové brány parkovací lístek, tento lístek po dobu pobytu v ÚPMD pečlivě uschovejte.

Platba parkovného a výjezd

Před vlastním výjezdem z areálu ÚPMD je třeba uhradit poplatek za parkování podle příslušného ceníkuplatebním terminálu, který je umístěn při výjezdové komunikaci vpravo asi 20-30 m před automatickou závorou (při placení, prosíme, odstavte svůj automobil při kraji tak, aby neblokoval průjezd dalším vozům, např. sanitním). Po platbě parkovného si připravte parkovací lístek, vozem najeďte k automatické výjezdové závoře a parkovací lístek přiložte k optickému čtecímu zařízení, závora se zvedne a umožní výjezd.