• Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 - Podolí
 • (+420) 296 511 111
 • info@upmd.eu
 • Čeština‎ CS English EN

Důležité upozornění: Registrace k porodu je bezplatná. ÚPMD se distancuje od podnikatelských aktivit nabízejících tuto registraci za úplatu a upozorňuje na riziko možného zneužití osobních dat poskytnutých třetí osobě. ÚPMD nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje svěřené třetí osobě k provedení registrace v ÚPMD Praha.

Všeobecná pravidla pro registraci k porodu v ÚPMD

 • Registrovat se mohou všechny těhotné ženy bez ohledu na místo bydliště.
 • Registrovat je možné od 14+0. týdne těhotenství, nikoliv dříve (celopražská dohoda).
 • Denně můžeme registrovat maximálně 16 těhotných (včetně víkendových dní).
 • V případě, že počet termínů nebude daný den vyčerpán, bude následující den navýšena kapacita o příslušný počet míst.
 • Na termíny plánovaných uzávěrů porodního sálu (malování) se lze registrovat pouze za předpokladu podpisu Prohlášení k registraci k porodu v Ústavu pro péči o matku a dítě v době uzávěru porodního sálu (dále též Prohlášení). Máte-li termín porodu v době malování porodních sálů v ÚPMD a nesouhlasíte-li s textem Prohlášení, obraťte se, prosíme, na jinou porodnici. Děkujeme za pochopení.
 • Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy z důvodu naplnění kapacity porodního sálu a oddělení šestinedělí ÚPMD (tzv. “porodní vlny”) nemůže být ani registrovaná rodička přijata na porodní sál ÚPMD. V těchto případech však bude rodička vždy vyšetřena lékařem a doporučena do jiné, konkrétní pražské porodnice, se kterou bude přijetí předem domluveno personálem porodnice. Za tyto situace se předem omlouváme a děkujeme za porozumění.
 • Bez platné registrace není možné objednat těhotnou pacientku na plánovanou kontrolu do prenatální ambulance ÚPMD.
 • Úspěšné dokončení registrace je podmíněno uzavřením písemné Smlouvy o péči o zdraví mezi Vámi a ÚPMD. Znění smlouvy je dostupné na uvedeném odkazu, prosíme, seznamte se s ní. Samotné uzavření smlouvy proběhne při dokončení registrace k porodu v kartotéce ÚPMD.
 • Standardně probíhá po registraci další péče u příslušného terénního gynekologa, od 36. týdne těhotenství již obvykle probíhají další kontroly v ÚPMD (informace o objednání a další podrobnosti).
 • Telefon pro informace o registraci: 296 511 123
 • Telefon pro informace o objednání do prenatální ambulance: 296 511 232
 • Případné dotazy či připomínky k registraci je možno také zasílat na info@upmd.eu

Systém registrace k porodu v ÚPMD

 • Registrace probíhá pouze elektronicky – přes formulář na webových stránkách ÚPMD.
 • Těhotné, které přijdou k registraci osobně do kartotéky ÚPMD, budou zaregistrovány přes webové rozhraní za pomoci pracovnic kartotéky ÚPMD, ale nebudou upřednostněny před elektronickými registracemi, proto může dojít k situaci, kdy budou již u první žadatelky všechny termíny díky elektronické registraci vyčerpány.
 • Registrace začínají v příslušný den vždy v 08.00 a končí ve 24.00. Od půlnoci dalšího dne do 08.00 je registrační formulář nepřístupný.
 • Prosíme těhotné, které se úspěšně elektronicky zaregistrovaly do systému, aby se dostavily do 7 kalendářních dnů do kartotéky ÚPMD (po – pá: 10.00 – 14.00 hod.) s těhotenskou průkazkou, občanským průkazem a kartičkou pojišťovny k potvrzení správnosti zadaných údajů a k osobnímu potvrzení registrace. Podmínkou potvrzení registrace je gynekologem potvrzený termín porodu a osobní údaje, které souhlasí s údaji uvedenými v elektronickém formuláři.

Proč je nutné registrovat se do porodnice?

Omezená kapacita ÚPMD

 • Současná kapacita ÚPMD bohužel neumožňuje uspokojit všechny nastávající maminky, které mají o porod v ÚPMD zájem. Tuto kapacitu se snažíme kontinuálně navyšovat, ale v současné době již z provozních a personálních důvodů není další výrazné zvyšování počtu porodů možné.
 • Před zavedením systému registrací docházelo velmi často k uzávěru našeho porodního sálu z důvodu naplnění jeho kapacity. Dobře si uvědomujeme, jak jsou tyto uzávěry pro naše rodičky nepříjemné. Proto se snažíme tyto nepříjemné situace omezit na absolutní minimum. Systém registrací umožňuje alespoň částečně rovnoměrně rozložit počet porodů do jednotlivých měsíců, a snížit tak pravděpodobnost uzávěrů. Od zavedení systému registrací vynucených uzávěrů porodního sálu v ÚPMD výrazně ubylo.
 • V ÚPMD koncentrujeme těhotné ženy s těžkými těhotenskými a porodnickými komplikacemi z celé České republiky. Pacientky, které jsou k nám z vážných zdravotních důvodů odesílány z jiných pracovišť, vždy musíme přijmout do péče bez ohledu na registraci, neboť jsme specializovaným perinatologickým centrem, personálně a technicky vybaveným pro řešení těchto závažných stavů. Proto nejsme schopni přijímat neomezené množství budoucích maminek s fyziologickým průběhem těhotenství.

Snaha o co nejkvalitnější péči pro naše rodičky

Dlouhodobě zavedeným systémem v pražském porodnictví jsou prenatální kontroly v příslušné porodnici od 36. týdne těhotenství. Většina komplikací při porodu je předem odhadnutelná – při prenatální péči v ÚPMD na konci gravidity jsme ve většině případů schopni zjistit rizikové faktory, které by mohly ohrozit zdárný průběh porodu, a na tyto komplikace se připravit nebo jim předejít. U maminek, které nejsou v naší porodnici zaregistrované, nejsme schopni takto pružně zareagovat.

Proč elektronická registrace?

Dosavadní způsoby registrace

Je velmi obtížné najít optimální systém registrací k porodu tak, aby byl zcela spravedlivý pro všechny žadatelky.

 • První registrační systém (2006 – 2009) – registrovali jsme určitý počet těhotných na určitý měsíc osobní návštěvou v kartotéce ÚPMD. Žadatelky docházely rovnoměrně v průběhu měsíce a netvořily se tak žádné fronty. Nevýhodou však bylo, že byly zvýhodněny těhotné, které měly termín porodu v 1. polovině měsíce, na žadatelky v 2. polovině měsíce již často nezbyla místa. Systém byl tedy nespravedlivý a navíc způsoboval nerovnoměrnou zátěž porodního sálu v průběhu jednotlivých měsíců.
 • Druhý systém (2009 – 2011) měl za účel odstranit nevýhody prvního systému. Principem byla registrace určitého počtu těhotných k určitému dni, nikoliv k celému měsíci. Registrace probíhala osobně, denně od 7.00 v kartotéce ÚPMD. Výše uvedené nedostatky se sice podařilo odstranit, ale daní za to začaly být nedůstojné fronty, které se začaly tvořit od časných ranních hodin před kartotékou ÚPMD.
 • Na podnět veřejnosti a médií jsme v roce 2011 posunuli začátek registrací na 10.00. Nicméně praxe byla taková, že se ranní fronty tvořily i přesto, a většinou byl již plný počet žadatelů ve frontě dlouho před otevírací dobou a naši zaměstnanci čelili kritice, proč registraci protahují, když všichni, na které se dostane, jsou již na místě.
 • Elektronickou registraci jsme dlouho nezaváděli především ze dvou důvodů. Prvním byla obava, že ne všechny žadatelky mají k dispozici internet a tato skupina obyvatel tak bude diskriminována. Druhým důvodem byla naše negativní zkušenost s podvodnými registracemi na jiný termín, se souběžnými registracemi do více porodnic atd… Vzhledem k široké dostupnosti internetu v současné době již první důvod pominul, a druhý důvod lze odstranit následnou osobní registrací v kartotéce ÚPMD bez nutnosti čekání ve frontě.

Výhody elektronické registrace

 • bez nutnosti čekání ve frontě
 • spravedlivý systém pro všechny
 • rychlá průběžná kontrola uvolněných termínů